ค้นหางาน ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

พบงาน 14,945 ตำแหน่งงาน «  365 366 367 368 369 370 371 372 373 374
Web Graphic Desing
ออกแบบและปรับปรุงเว็ปไซต์ขององค์กร จัดทำงาน Graphic ที่ใช้กับเว็ปไซค์ทั้งหมด
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท แมงป่อง จำกัด (มหาชน)
18 ก.ค. 2549
Programmer
จัดทำและปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมที่ใช้ในการส่งผ่านข้อมูลข้ามระบบ จัดทำโปรแกรมเพื่อสนับสนุนการดึงข้อมูลต่าง ๆ จากระบบงานหลักให้กับผู้ใช้งาน ดึงข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานสนับสนุนงานของส่วนต่าง ๆ สนับสนุนการใข้ …
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท แมงป่อง จำกัด (มหาชน)
18 ก.ค. 2549
Database Administrator
ดูแลการสำรองข้อมูลประจำวัน /การกู้คืนข้อมูล ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ ทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล, log file หรือ error ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการรับ-ส่งของข้อมูลระบบประจำวัน จัดการและควบคุม…
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท แมงป่อง จำกัด (มหาชน)
18 ก.ค. 2549
ผู้จัดการฝ่ายบริหารการขายปลีก
รับผิดชอบหน้าที่เกี่ยวกับการขายทั้งหมด รวมถึงดูแลกระบวนการปฏิบัติงานของทีมขาย เพื่อเพิ่มยอดขาย,รายได้ และผลกำไรสูงสุด โดยทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมขาย วางแผนกลยุทธ์ทางการขาย สนับสนุน และกระตุ้นทีมขายให้เ…
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท แมงป่อง จำกัด (มหาชน)
18 ก.ค. 2549
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม
- - -
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท แมงป่อง จำกัด (มหาชน)
18 ก.ค. 2549
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
- - -
สถานที่ปฏิบัติงาน: นนทบุรี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
Soi 29 Co., Ltd.
18 ก.ค. 2549
ผู้ช่วยแผนกจัดซื้อ
- - -
สถานที่ปฏิบัติงาน: นนทบุรี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
Soi 29 Co., Ltd.
18 ก.ค. 2549
Pattern Marking
- - -
สถานที่ปฏิบัติงาน: นนทบุรี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
Soi 29 Co., Ltd.
18 ก.ค. 2549
Q.C.
- - -
สถานที่ปฏิบัติงาน: นนทบุรี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
Soi 29 Co., Ltd.
18 ก.ค. 2549
โอเปอเรเตอร์
- - -
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท ดาต้า มาร์ท จำกัด
18 ก.ค. 2549
พนักงานธุรการคอมพิวเตอร์
- - -
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท ดาต้า มาร์ท จำกัด
18 ก.ค. 2549
โปรแกรมเมอร์
- - -
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท ดาต้า มาร์ท จำกัด
18 ก.ค. 2549
ฝ่ายขาย
- - -
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท พนาซ่า จำกัด
18 ก.ค. 2549
เจ้าหน้าที่ออกแบบเว็บไซต์คอมพิวเตอร์
- - -
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท พนาซ่า จำกัด
18 ก.ค. 2549
ช่างระบบไฮดรอลิกและนิวเมติก
- - -
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท พนาซ่า จำกัด
18 ก.ค. 2549
ช่างไฟฟ้ากำลัง
- - -
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท พนาซ่า จำกัด
18 ก.ค. 2549
ช่างติดตั้งและบริการ
- - -
สถานที่ปฏิบัติงาน: สมุทรปราการ
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท เซฟ-ที-คัท (ประเทศไทย) จำกัด
18 ก.ค. 2549
พนักงานตัวแทนขาย
ออกบู๊ธและงานแสดงสินค้า
สถานที่ปฏิบัติงาน: สมุทรปราการ
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท เซฟ-ที-คัท (ประเทศไทย) จำกัด
18 ก.ค. 2549
เจ้าหน้าที่ฝ่ายโฆษณา
- - -
สถานที่ปฏิบัติงาน: สมุทรปราการ
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท เซฟ-ที-คัท (ประเทศไทย) จำกัด
18 ก.ค. 2549
วิศวกรอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
- - -
สถานที่ปฏิบัติงาน: สิงหบุรี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท เซฟ-ที-คัท (ประเทศไทย) จำกัด
18 ก.ค. 2549
วิศวกรไฟฟ้า
- - -
สถานที่ปฏิบัติงาน: สิงหบุรี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท เซฟ-ที-คัท (ประเทศไทย) จำกัด
18 ก.ค. 2549
ผู้ช่วยวิศวกร
- - -
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท สตาร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
18 ก.ค. 2549
สถาปนิก
- - -
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท สตาร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
18 ก.ค. 2549
พนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้า (รายวัน)
- - -
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปทุมธานี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
Crestec (Thailand) Co., Ltd.
18 ก.ค. 2549
พนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้า (รายเดือน)
- - -
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน: ไม่ระบุ
Crestec (Thailand) Co., Ltd.
18 ก.ค. 2549
«  365 366 367 368 369 370 371 372 373 374