ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ประวัติทั้งหมด ... พบ 25,560 รายการ «  617 618 619 620 621 622 623 624  »
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร เพศ อายุ สถานที่ปฏิบัติงาน เงินเดือน วันที่อัพเดท
1. Q.C. 2. Plannig 3. Lab หญิง 37 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 12,000 5 ก.ค. 2549
เขียนแบบ ชาย 43 สมุทรปราการ 10,000 5 ก.ค. 2549
บัญชี บริหารงานบุคคล โรงแรม หญิง 39 กรุงเทพมหานคร 17,000 5 ก.ค. 2549
1. Quality Control 2. research & development 3. Chemist หญิง 34 ภาคตะวันออก 13,000 5 ก.ค. 2549
. ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก หัวหน้าช่างเทคนิค ช่างเทคนิค ชาย 37 ภาคเหนือ 12,000 5 ก.ค. 2549
วิศวกรไฟฟ้า ชาย 39 กรุงเทพมหานคร 17,000 4 ก.ค. 2549
กราฟฟิคดีไซด์ หญิง 36 กรุงเทพมหานคร 10,000 4 ก.ค. 2549
call center หญิง 35 กรุงเทพมหานคร 10,000 4 ก.ค. 2549
พนักงานบัญชี หญิง 36 กรุงเทพมหานคร 10,000 4 ก.ค. 2549
พนักงานบัญชี หญิง 35 กรุงเทพมหานคร 10,000 4 ก.ค. 2549
1. งานด้านนำเข้า-ส่งออก,BOI,IMPORT&EXPORT, 2. งานด้านฝึกอบรม,การศึกษา,วิชาการ,3. ติดต่อประสานงาน หญิง 39 กรุงเทพมหานคร 12,000 4 ก.ค. 2549
System Administrator, Network Administrator ชาย 40 ภาคกลาง 50,000 4 ก.ค. 2549
1. ประชาสัมพันธ์, 2. call center หญิง 37 กรุงเทพมหานคร 8,000 4 ก.ค. 2549
1. พนักงานฝ่ายบุคคล, 2. ครู, 3. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม หญิง 35 กรุงเทพมหานคร 8,000 4 ก.ค. 2549
1. Network Administrator, 2. IT Support , 3. Helpdesk ชาย 42 กรุงเทพมหานคร 25,000 4 ก.ค. 2549
1. ปรชาสัมพันธ์, 2. เจ้าหน้าที่การตลาด,3. การขาย หญิง 37 กรุงเทพมหานคร 7,000 4 ก.ค. 2549
1. พนักงานเขียนแบบ ชาย 35 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 10,000 4 ก.ค. 2549
ธุรการงานบุคคล หญิง 42 นนทบุรี 15,000 4 ก.ค. 2549
ผู้จัดการ ชาย 53 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 50,000 4 ก.ค. 2549
จัดซื้อ,ผู้ช่วยผู้จัดการ หญิง 42 ชลบุรี 16,000 4 ก.ค. 2549
ธุรการ บัญชี หญิง 34 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 9,500 4 ก.ค. 2549
ผู้จัดการฝึกหัด ธุรการ งานบุคคล หญิง 35 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 8,500 4 ก.ค. 2549
ธุรการ คลังสินค้า สถิติ ชาย 34 กรุงเทพมหานคร 12,000 4 ก.ค. 2549
1. พนักงานเสริฟห้องอาหาร 2. ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ชาย 38 กรุงเทพมหานคร 7,500 4 ก.ค. 2549
ทุกตำแหน่ง หญิง 36 ภาคตะวันออก 0 4 ก.ค. 2549
พนักงานบัญชี ธุรการ หญิง 36 กรุงเทพมหานคร 10,000 4 ก.ค. 2549
เจ้าหน้าที่การเงิน การบัญชี เจ้าหน้าที่จัดซื้อ หญิง 36 ชลบุรี 8,500 4 ก.ค. 2549
1. พนักงานบัญชี 2. เจ้าหน้าที่ประสานงาน/ธุรการ หญิง 40 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 13,000 4 ก.ค. 2549
เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด หญิง 39 สมุทรปราการ 10,000 4 ก.ค. 2549
บัญชี-การเงิน ฝ่ายบุคคล ฝ่ายจัดซื้อ หญิง 36 ชลบุรี 0 4 ก.ค. 2549
import/export planning/purchasing ชาย 39 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 25,000 4 ก.ค. 2549
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ITsupport หญิง 37 กรุงเทพมหานคร 9,500 4 ก.ค. 2549
พนักงานธุรการ แผนกบุคคล พนักงานขาย หญิง 38 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 9,500 4 ก.ค. 2549
it staff หญิง 36 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 15,000 4 ก.ค. 2549
พนักงานคีย์ข้อมูล พนักงานทั่วไป ชาย 39 สมุทรปราการ 5,000 4 ก.ค. 2549
1. ออกแบบผลิตภัณฑ หญิง 38 ภาคตะวันออก 18,000 4 ก.ค. 2549
เจ้าหน้าที่บุคคล/ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ หญิง 36 ชลบุรี 8,500 4 ก.ค. 2549
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่การเงิน หญิง 37 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 9,000 4 ก.ค. 2549
operator หญิง 33 ระยอง 7,500 4 ก.ค. 2549
พนักงานบัญชี พนักงานจัดซื้อ ธุรการ หญิง 37 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 10,000 4 ก.ค. 2549
ประวัติทั้งหมด ... พบ 25,560 รายการ «  617 618 619 620 621 622 623 624  »

ค้นหาประวัติตามเงื่อนไข
ปฏิบัติงานที่ :
เพศ : ทั้งหมด ชาย หญิง
อายุ : ตั้งแต่ ถึง ปี
เงินเดือน : ตั้งแต่ ถึง บาท
ประเภทงาน : ( กด Ctrl ค้าง เพื่อเลือกมากกว่า 1 รายการ )