ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ประวัติทั้งหมด ... พบ 25,559 รายการ «  613 614 615 616 617 618 619 620  »
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร เพศ อายุ สถานที่ปฏิบัติงาน เงินเดือน วันที่อัพเดท
เจ้าหน้าที่การบัญชี หญิง 36 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 8,000 10 ก.ค. 2549
เจ้าหน้าที่การบัญชี หญิง 35 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 0 10 ก.ค. 2549
1. ประชาสัมพันธ์,2. รับโทรศัพท์,3. เลขานุการ หญิง 37 กรุงเทพมหานคร 7,500 10 ก.ค. 2549
1. ช่างเทคนิค, 2. ช่างซ่อมบำรุง,3. ช่างไฟฟ้า ชาย 35 ภาคกลาง 7,500 10 ก.ค. 2549
1. เจ้าหน้าที่การตลาด,2. เลขานุการ, 3. ลูกค้าสัมพันธ์ หญิง 40 กรุงเทพมหานคร 13,000 10 ก.ค. 2549
1. พนักงานส่งเอกสาร2. พนักงานขันรถ ชาย 39 กรุงเทพมหานคร 7,500 10 ก.ค. 2549
พนักงานคีย์ข้อมูล หญิง 33 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 7,500 10 ก.ค. 2549
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ชาย 53 ชลบุรี 45,000 10 ก.ค. 2549
1. พนักงานฝ่ายบุคคล2. พนักงานธุรการ 3. พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ หญิง 35 ภาคเหนือ 7,500 10 ก.ค. 2549
1. Producer 2. Editor3. Camera ชาย 46 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 0 10 ก.ค. 2549
1. ฝ่ายบุคคล2. สโตร์3. ธุรการ ชาย 39 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 12,000 10 ก.ค. 2549
1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2. เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ 3. เจ้าหน้าที่ประสานงาน หญิง 39 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 15,000 10 ก.ค. 2549
1. โปรแกรมเมอร์2. Engineer 3. System ชาย 38 นครราชสีมา 12,000 10 ก.ค. 2549
1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผน 2. เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป 3. Sales Co หญิง 35 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 10,000 10 ก.ค. 2549
1. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์2. ช่างคอมพิวเตอร์ 3. อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ชาย 39 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 0 10 ก.ค. 2549
1. รายได้พิเศษ 2. บัญชี3. งานที่ทำ เสาร์,อาทิตย์ หญิง 37 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 0 10 ก.ค. 2549
1. เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน2. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 3. เจ้าหน้าที่บุคคล หญิง 37 ภาคตะวันออก 14,000 10 ก.ค. 2549
1. marketing officer 2. purchasing หญิง 35 ภาคตะวันออก 13,000 10 ก.ค. 2549
1. นักบัญชี 2. พนักงานบัญชี 3. อื่นๆ หญิง 35 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 13,000 10 ก.ค. 2549
1. เลขานุการ,2. จัดซื้อ หญิง 48 กรุงเทพมหานคร 15,000 10 ก.ค. 2549
1. Art Director,2. Graphic Designer ชาย 42 กรุงเทพมหานคร 30,000 10 ก.ค. 2549
1. ผจก.ฝ่ายพัฒนาองค์กร,2. ผจก.ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, 3. ผจก.ฝ่ายวางระบบงานคุณภาพ หญิง 43 กรุงเทพมหานคร 40,000 10 ก.ค. 2549
1. PROCESS ENGINEER,2. QA. ENGINEERING, 3. QC. ENGINEERING ชาย 39 กรุงเทพมหานคร 0 10 ก.ค. 2549
1. พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล,2. พนักงานได้ทุกด้านที่เกี่ยวกับการใช้ภาษา หญิง 33 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 13,000 10 ก.ค. 2549
1. ช่างเชื่อม,2. ช่างซ่อมจักรยานยนต์, 3. พนักงานขายของหน้าร้าน ชาย 34 ราชบุรี 0 10 ก.ค. 2549
1. ประสานงาน,2. วางแผน,3. ธุรการ,จัดซื้อ หญิง 42 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 10,000 10 ก.ค. 2549
1. งานธุรการ,2. เลขานุการ,3. การบริการลูกค้า หญิง 36 ภาคเหนือ 7,000 10 ก.ค. 2549
1. พนักงานส่งเสริม,2. พนักงานขาย,3. สัตวบาล ชาย 39 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 8,000 10 ก.ค. 2549
1. ติดต่อประสานงาน, 2. บริหารจัดการ/การตลาด, 3. ตลาดเช่าซื้อรถยนต์/ประเมิณราคารถยนต์มือสอง ชาย 35 กรุงเทพมหานคร 10,000 10 ก.ค. 2549
1. พนักงานธุรการ, 2. พนักงานประสานงานทั่วไป, 3. พนักงานบัญชี ชาย 34 กรุงเทพมหานคร 7,500 10 ก.ค. 2549
1. ประชาสัมพันธ์,2. พนักงานบัญชี,3. พนักงานจัดทำเอกสารส่งออก หญิง 38 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 0 10 ก.ค. 2549
1. เจ้าหน้าที่บุคคล,2. เจ้าหน้าที่ประสานงาน, 3. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ชาย 38 อุตรดิตถ์ 10,000 10 ก.ค. 2549
1. ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ชาย 36 ภาคใต้ 25,000 10 ก.ค. 2549
1. sale,2. การตลาด, 3. ต้อนรับ ชาย 42 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 12,000 10 ก.ค. 2549
1. เจ้าหน้าที่บุคคล,2. ธุรการ,3. งานด้านเอกสาร หรือ ส่งออก หญิง 36 ชลบุรี 11,000 10 ก.ค. 2549
1. ช่างเทคนิค/ซ่อมบำรุง,2. คลังสินค้า,3. การส่งออก/นำเข้า ชาย 41 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 9,000 10 ก.ค. 2549
1. ผู้ควบคุมงาน,2. เขียนแบบ ชาย 37 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 9,500 10 ก.ค. 2549
1. HR Officer,2. จนท.สรรหา,3. จนท.ฝึกอบรม หญิง 36 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 15,000 10 ก.ค. 2549
1. จัดซื้อ, 2. ธุรการ หญิง 41 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 9,000 10 ก.ค. 2549
1. พนักงานเขียนแบบบ้านพักอาศัย ชาย 36 กรุงเทพมหานคร 9,000 10 ก.ค. 2549
ประวัติทั้งหมด ... พบ 25,559 รายการ «  613 614 615 616 617 618 619 620  »

ค้นหาประวัติตามเงื่อนไข
ปฏิบัติงานที่ :
เพศ : ทั้งหมด ชาย หญิง
อายุ : ตั้งแต่ ถึง ปี
เงินเดือน : ตั้งแต่ ถึง บาท
ประเภทงาน : ( กด Ctrl ค้าง เพื่อเลือกมากกว่า 1 รายการ )