ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ประวัติทั้งหมด ... พบ 24,965 รายการ «  600 601 602 603 604 605 606 607  »
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร เพศ อายุ สถานที่ปฏิบัติงาน เงินเดือน วันที่อัพเดท
1. เจ้าหน้าที่การตลาด หญิง 35 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 2 9 ก.ค. 2549
Sale ชาย 40 กรุงเทพมหานคร 10,000 9 ก.ค. 2549
1. งานธุรการ 2. งานประสานงานทั่วไป หญิง 38 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 0 9 ก.ค. 2549
1. เขียนแบบ Auto CAD 2. เขียนแบบ Solid Works ชาย 34 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 9,500 9 ก.ค. 2549
เจ้าหน้าที่การตลาด หญิง 35 ระยอง 11,000 9 ก.ค. 2549
engineer หญิง 36 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 15,000 9 ก.ค. 2549
บุคคล ธุรการ หญิง 37 กรุงเทพมหานคร 8,000 9 ก.ค. 2549
1. Q.A. , Q.C. 2. ประสานงาน 3. เซล ชาย 41 กรุงเทพมหานคร 15,000 9 ก.ค. 2549
1. ทนายความ 2. นิติกร3. ฝ่ายกฎหมาย ชาย 38 กรุงเทพมหานคร 9,000 9 ก.ค. 2549
วิศวกรเครื่องกล ชาย 37 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 10,000 9 ก.ค. 2549
1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล2. หัวหน้าฝ่ายผลิต 3. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ชาย 45 ภาคกลาง 12,000 9 ก.ค. 2549
ช่างยนต์ ช่างซ่อมบำรุง ชาย 37 นครราชสีมา 0 9 ก.ค. 2549
ฝ่ายบุคคล พนักงานจัดซื้อ หญิง 36 สมุทรปราการ 8,000 9 ก.ค. 2549
ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ จัดซื้อ ชาย 38 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 12,000 9 ก.ค. 2549
งานธุรการ บัญชี-การเงิน หญิง 37 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 7,000 9 ก.ค. 2549
เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม หญิง 35 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 10,000 9 ก.ค. 2549
เจ้าหน้าที่บัญชี หญิง 36 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 8,000 9 ก.ค. 2549
1. พนักงานบัญชี2. ตำแหน่งอื่นฯ หญิง 38 กรุงเทพมหานคร 0 9 ก.ค. 2549
พนักงานขาย-การตลาด พนักงานทั่วไป หญิง 34 ชลบุรี 12,000 9 ก.ค. 2549
วิศวกรโยธา หญิง 36 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 15,000 9 ก.ค. 2549
1. วิศวกร หญิง 34 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 0 9 ก.ค. 2549
วิศวกรศึกษาและวิจัย วิศวกรควบคุมการผลิต ชาย 37 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 18,000 9 ก.ค. 2549
1. วิศวกรซ่อมบำรุง 2. R&D ชาย 38 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 14,000 9 ก.ค. 2549
เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ประสานงาน หญิง 46 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 15,000 9 ก.ค. 2549
1. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 2. สมุห์บัญชี3. หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ชาย 56 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 18,000 9 ก.ค. 2549
internal audit manager หญิง 48 กรุงเทพมหานคร 35,000 9 ก.ค. 2549
1. วิศวกรเครื่องกล ชาย 40 ภาคตะวันออก 13,000 9 ก.ค. 2549
1. ธุรการ,2. จัดซื้อ,3. ประสานงาน หญิง 45 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 10,000 8 ก.ค. 2549
1. Production,2. QC,3. QA ชาย 35 ภาคกลาง 9,000 7 ก.ค. 2549
1. เจ้าหน้าที่บุคคล, 2. เจ้าหน้าที่ธุรการ,3. ทั่วไป หญิง 37 ภาคตะวันออก 9,000 6 ก.ค. 2549
1. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 2. เจ้าหน้าที่ธุรการ หญิง 36 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 9,500 6 ก.ค. 2549
นักวิจัย นักวิชาการ ชาย 37 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 10,000 6 ก.ค. 2549
creative,co- project manager ชาย 36 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 15,000 6 ก.ค. 2549
Graphics Design , web contract หญิง 34 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 10,000 6 ก.ค. 2549
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หญิง 33 กรุงเทพมหานคร 9,000 6 ก.ค. 2549
ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ เขียนแบบ ชาย 37 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 10,000 6 ก.ค. 2549
1. R&D 2. ผู้ช่วยผู้จัดการ R&D ชาย 37 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 18,000 6 ก.ค. 2549
1. Songs Writer 2. Creative3. ประสานงานกองถ่าย หญิง 41 กรุงเทพมหานคร 10,000 6 ก.ค. 2549
1. ควบคุมคุณภาพ 2. R&D 3. นักเคม หญิง 35 ระยอง 0 6 ก.ค. 2549
1. พนักงานบัญชี/การเงิน หญิง 35 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 0 6 ก.ค. 2549
ประวัติทั้งหมด ... พบ 24,965 รายการ «  600 601 602 603 604 605 606 607  »

ค้นหาประวัติตามเงื่อนไข
ปฏิบัติงานที่ :
เพศ : ทั้งหมด ชาย หญิง
อายุ : ตั้งแต่ ถึง ปี
เงินเดือน : ตั้งแต่ ถึง บาท
ประเภทงาน : ( กด Ctrl ค้าง เพื่อเลือกมากกว่า 1 รายการ )