ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R028723
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : สงขลา
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด
  สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด
ตำแหน่งงานที่สนใจ : sale
  การตลาด
  พนักงานขาย
เงินเดือนที่ต้องการ : 18,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : สงขลา
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 32 ปี
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 180 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 90 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : รัฐศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.84
ปีที่จบการศึกษา : 2553
ระดับการศึกษา : 6
สถานศึกษา : การศึกษานอกโรงเรียน
วุฒิการศึกษา :
สาขาวิชา :
เกรดเฉลี่ย : 2.7
ปีที่จบการศึกษา : 2550
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ เมษายน 2461 จนถึง ปัจจุบัน
บริษัท : บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด
ที่อยู่ : 1910 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง บางกะปิ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เงินเดือน : 10,000 บาท
ตำแหน่ง : Product Consultant
หน้าที่ : แนะนำผลิตภัณฑ์ของอีเลคโทรลักซ์ ผลักด้านยอดขายของบริษัทดูแลสต็อกสินค้า
ระยะเวลา : ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2559 จนถึง กรกฎาคม 2560
บริษัท : บริษัทไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์
ที่อยู่ : อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 33-35 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เงินเดือน : 12,000 บาท
ตำแหน่ง : Product Consultant
หน้าที่ : แนะนำผลิตภัณฑ์ของซัมซุง ผลักด้านยอดขายของบริษัทดูแลสต็อกสินค้า
ประวัติการอบรม
ระยะเวลา : 1 สัปดาห์
สถาบันอบรม : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
หลักสูตรการอบรม : การเมืองการปกครอง
ระยะเวลา : 3 วัน
สถาบันอบรม : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
หลักสูตรการอบรม : การบริหารท้องถิ่น
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : ไม่มี
พาหนะส่วนตัว : รถจกรยายยนต์
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดี , อ่าน ดี , เขียน ดี
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน พอใช้ , เขียน พอใช้
พิมพ์ดีด  
ไทย : 60 คำ/นาที
อังกฤษ : 60 คำ/นาที
อื่นๆ : มีประสบการณ์จัดงานขายของ
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****