ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R028722
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
  วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
ตำแหน่งงานที่สนใจ : วิศวกรไฟฟ้า
 
 
เงินเดือนที่ต้องการ : 50,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 39 ปี
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : สมรส
ส่วนสูง : 177 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 88 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุท
สถานภาพทางการทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วุฒิการศึกษา : วศบ.
สาขาวิชา : ไฟฟ้ากำลัง
เกรดเฉลี่ย : 2.2
ปีที่จบการศึกษา : 2548
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถานศึกษา : ราชมงคลขอนแก่น
วุฒิการศึกษา : ปวส
สาขาวิชา : ไฟฟ้ากำลัง
เกรดเฉลี่ย : 2.86
ปีที่จบการศึกษา : 2545
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
  ไม่มีประวัติการทำงาน
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถยนต์  
พาหนะส่วนตัว : ไม่มี
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดี , อ่าน ไม่ได้ระบุ , เขียน ไม่ได้ระบุ
อังกฤษ : พูด ดี , อ่าน ไม่ได้ระบุ , เขียน ไม่ได้ระบุ
พิมพ์ดีด  
ไทย : 15 คำ/นาที
อังกฤษ : 20 คำ/นาที
อื่นๆ : ไม่ได้ระบุ
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****