ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R028719
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด
  เจ้าหน้าที่/พนักงานขาย-การตลาด
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ผู้จัดการคลีนิคความงาม
 
 
เงินเดือนที่ต้องการ : 25,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 40 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 160 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 49 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : - - -
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วุฒิการศึกษา : ป.โท
สาขาวิชา : การตลาด
เกรดเฉลี่ย : 3.00
ปีที่จบการศึกษา : 2553
ระดับการศึกษา : 0
สถานศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
สาขาวิชา :
เกรดเฉลี่ย :
ปีที่จบการศึกษา : 0
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ มีนาคม 2554 จนถึง พฤศจิกายน 2560
บริษัท : พาราโค้ทติ้ง
ที่อยู่ : กรุงเทพ
เงินเดือน : 47,000 บาท
ตำแหน่ง : Customer relationships management
หน้าที่ : ดูแล บันทึกฐานข้อมูลลูกค้า จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
ประวัติการอบรม
ระยะเวลา : 1วัน
สถาบันอบรม : บริษัทพาราวินเซอร์
หลักสูตรการอบรม : หัวหน้างาน
ระยะเวลา : 1
สถาบันอบรม : บริษัทพาราวินเซอร์
หลักสูตรการอบรม : Marketing 4.0
ระยะเวลา : 2
สถาบันอบรม : Pakorn advanced digital marketing
หลักสูตรการอบรม : Facebook experts
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถยนต์  
พาหนะส่วนตัว : รถยนต์
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน พอใช้ , เขียน ดี
พิมพ์ดีด  
ไทย : 35 คำ/นาที
อังกฤษ : 40 คำ/นาที
อื่นๆ : Marketing online
Computer excel word
Photoshop
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****