ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R028714
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร
  งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ผู้อำนวยการ
  รองผู้อำนวยการ
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
เงินเดือนที่ต้องการ : 100,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : ภาคกลาง
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 52 ปี
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 170 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 75 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : ผ่านการศึกษาวิชาทหาร
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยศิลปากร
วุฒิการศึกษา : ปรด
สาขาวิชา : บริหารการศึกษา
เกรดเฉลี่ย : 3.75
ปีที่จบการศึกษา : 2552
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วุฒิการศึกษา : วารสารศาตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา : สื่อสารมวลชน
เกรดเฉลี่ย : 3.85
ปีที่จบการศึกษา : 2559
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ มกราคม 2536 จนถึง มีนาคม 2540
บริษัท : การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : จตุจักร กทม
เงินเดือน : 20,000 บาท
ตำแหน่ง : วิทยากร
หน้าที่ : บรรยายด้าน Service Mind และ มารยาททางสังคม
ระยะเวลา : ตั้งแต่ มีนาคม 2540 จนถึง ปัจจุบัน
บริษัท : ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : บางซื่อ กทม
เงินเดือน : 100,000 บาท
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
หน้าที่ : ผู้จัดการโครงการด้านการส่งเสริมศิลปะ มูลนิธิเอสซีจี และผู้จัดการด้านประวัติศาสตร์ SCG Heritage
ประวัติการอบรม
ระยะเวลา : 1 ปี
สถาบันอบรม : CDG เยอรมัน
หลักสูตรการอบรม : การจัดการสิ่งแวดล้อม
ระยะเวลา : 1 สัปดาห์
สถาบันอบรม : IATA สวิสเซอร์แลนด์
หลักสูตรการอบรม : การขนส่งวัตถุอันตรายทางอากาศ
ระยะเวลา : 1 สัปดาห์
สถาบันอบรม : Sydney University
หลักสูตรการอบรม : Advance Leadership and Coaching Skills
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถยนต์  
พาหนะส่วนตัว : Benz C200
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด ดี , อ่าน ดีมาก , เขียน ดี
เยอรมัน : พูด พอใช้ , อ่าน พอใช้ , เขียน พอใช้
พิมพ์ดีด  
ไทย : 25 คำ/นาที
อังกฤษ : 30 คำ/นาที
อื่นๆ : ทุนจุมพฎ-พันธ์ทิพย์ ป.ตรี 4 ปี
รางวัลวิทยากรดีเด่น SCG
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****