ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R028711
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : บัญชี/การเงิน-การธนาคาร
 
ตำแหน่งงานที่สนใจ : สอบบัญชี
  บัญชี
  ธุรการ
เงินเดือนที่ต้องการ : 4,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : ฝึกงาน (Traning)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 22 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 155 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 46 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : ได้รับการยกเว้น
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร
วุฒิการศึกษา : กำลังศึกษาชั้นปีที่ 4
สาขาวิชา : การบัญชี
เกรดเฉลี่ย : 2.83
ปีที่จบการศึกษา : 2561
ระดับการศึกษา : มัธยมปลาย
สถานศึกษา : โรงเรียนวัชรวิทยา
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
สาขาวิชา : วิทย์คณิต
เกรดเฉลี่ย : 3.79
ปีที่จบการศึกษา : 2557
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
  ไม่มีประวัติการทำงาน
ประวัติการอบรม
ระยะเวลา : 3 ชั่วโมง
สถาบันอบรม : วิทยากรมาจากบริษัทซีพี
หลักสูตรการอบรม : โครงการอบรม SAP
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถยนต์  
พาหนะส่วนตัว : ไม่มี
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดี
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน พอใช้ , เขียน พอใช้
พิมพ์ดีด  
ไทย : 40 คำ/นาที
อังกฤษ : 36 คำ/นาที
อื่นๆ : เคยร่วมโครงการ Service learning เกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ ณ โรงเรียนวัดคุ้งวารี ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****