ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R028710
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : สมุทรสาคร
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : บัญชี/การเงิน-การธนาคาร
 
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่บัญชี
  พนักงานบัญชี
  บัญชี/การเงิน
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : สมุทรสาคร
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 24 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 158 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 50 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : ไทย
สถานภาพทางการทหาร : - - -
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยสยาม
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : บัญชีบัณฑิต
เกรดเฉลี่ย : 2.98
ปีที่จบการศึกษา : 2560
ระดับการศึกษา : ปวช.
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
วุฒิการศึกษา : ปวช.
สาขาวิชา : บัญชี
เกรดเฉลี่ย : 3.16
ปีที่จบการศึกษา : 2556
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ มกราคม 2561 จนถึง พฤษภาคม 2561
บริษัท : บริษัท ควอลิตี้ เกจ แอนด์ ทูล จำกัด
ที่อยู่ : 194 หมู่ 6 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
เงินเดือน : 14,000 บาท
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่ด้านรับ-จ่าย
วางบิล-รับเช็ค
คีย์ภาษีซื้อ
ภาษีขาย เปิดบิลใบกำกับภาษี
ตรวจสอบรายการเดินบัญชีใน statment
จ่ายเช็คให้กับ Supplier
ออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย ภงด3 ,53
ทำเงินสดย่อย สรุปทุกสัปดาห์
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถยนต์  
พาหนะส่วนตัว : มี
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน พอใช้ , เขียน พอใช้
พิมพ์ดีด  
ไทย : 50 คำ/นาที
อังกฤษ : 45 คำ/นาที
อื่นๆ : - ผ่านการสอบและได้รับใบ Certificate microsoft office specialist ของ microsoft office word และ microsoft office powerpoint
- ผ่านการอบรมพื้นฐานสู่ตลาดการลงทุนกับ แอสแพน และได้รับใบ Certificate of training
- ผ่านการอบรมโครงการภาษาอังกฤษสำหรับนักบัญชี
- ผ่านการอบรมและฝึกปฎิบัติงานในหลักสูตร สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****