ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R028709
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม
  โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
ตำแหน่งงานที่สนใจ : วิศวกรเครื่องกล
  วิศวกรควบคุมงาน
  site engineer
เงินเดือนที่ต้องการ : 18,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 25 ปี
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 173 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 78 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : ผ่านการศึกษาวิชาทหาร
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องกล
เกรดเฉลี่ย : 2.11
ปีที่จบการศึกษา : 2561
ระดับการศึกษา : มัธยมปลาย
สถานศึกษา : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.77
ปีที่จบการศึกษา : 2556
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
  ไม่มีประวัติการทำงาน
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถจักรยานยนต์
พาหนะส่วนตัว : รถจักรยานยนค์
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด ดี , อ่าน ดี , เขียน ดี
พิมพ์ดีด  
ไทย : 50 คำ/นาที
อังกฤษ : 60 คำ/นาที
อื่นๆ : •ได้รับทุนการศึกษาการตอบคำถามจากเว็บไซด์สมาคมวิศวกรรมปิโตรเลียม ( 2015 )
•ได้รับรางวัลที่ 2 จากการประกวดโครงการวิศวกรรม ที่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ( 2016 )
•รองประธานชมรมบาสเก็ตบอล ของ พระจอมเกล้าลาดกระบังวิทยาเขตชุมพร

•ภาษา : ไทย ( ชำนาญ ), อังกฤษ
•ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ : MS Office, SolidWorks, Auto Cad, SPSS, MATLAB
•ความสามารถทั่วไป :
-มีความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย ( NDE ) รวมถึง NDE ขั้นสูง และตรวจสอบกลไกความเสียหายเบื้องต้น
-มีความรู้เชิงปฏิบัติการและทักษะด้านเทคนิคการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการสร้างเครื่องจักร
-มีความรู้ในการตรวจสอบถังน้ำมันและท่อสำหรับกักเก็บและการถ่ายเท
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****