ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R028706
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : นครพนม
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : สถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคา
  งานเขียนแบบ/งานDrawing
ตำแหน่งงานที่สนใจ : สถาปัตยกรรมภายใน
  งานเขียนแบบ
  โฟร์แมน
เงินเดือนที่ต้องการ : 18,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : ขอนแก่น
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 31 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 161 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 60 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : ได้รับการยกเว้น
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
สาขาวิชา : สถาปัตยกรรมภายใน
เกรดเฉลี่ย : 2.48
ปีที่จบการศึกษา : 2556
ระดับการศึกษา : มัธยมปลาย
สถานศึกษา : โรงเรียนธาตุพนม
วุฒิการศึกษา : ม.6
สาขาวิชา : ศิลป์-ญี่ปุ่น
เกรดเฉลี่ย : 3.13
ปีที่จบการศึกษา : 2550
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
  ไม่มีประวัติการทำงาน
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถจักรยานยนต์
พาหนะส่วนตัว : รถจักรยานยนต์
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน พอใช้ , เขียน พอใช้
ญี่ปุ่น : พูด พอใช้ , อ่าน พอใช้ , เขียน พอใช้
พิมพ์ดีด  
ไทย : 50 คำ/นาที
อังกฤษ : 50 คำ/นาที
อื่นๆ : ไม่ได้ระบุ
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****