ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R028702
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
  Programmer/System Admin/IT
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน
  ผู้ช่วยผู้จัดการ
  ทั่วไป
เงินเดือนที่ต้องการ : 16,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : ขอนแก่น
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 24 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 160 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 53 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : - - -
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วุฒิการศึกษา : บธ.บ
สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย : 2.83
ปีที่จบการศึกษา : 2561
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย : 3.20
ปีที่จบการศึกษา : 2559
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ว่างงาน
  ไม่มีประวัติการทำงาน
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถจักรยานยนต์
พาหนะส่วนตัว : รถจักรยานยนต์
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน ดี , เขียน ดี
พิมพ์ดีด  
ไทย : 45 คำ/นาที
อังกฤษ : 50 คำ/นาที
อื่นๆ : Microsoft Technology Associate HTML Application Development Fundamentals
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****