ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R028700
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
  ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานูรการ
  พนักงานประสานงาน
  พนักงานบริการ
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 29 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 150 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 41 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : - - -
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : มัธยมปลาย
สถานศึกษา : โรงเรียนทับสะแกวิทยา
วุฒิการศึกษา : ม6
สาขาวิชา : สามัญ
เกรดเฉลี่ย : 2.00
ปีที่จบการศึกษา : 2553
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถานศึกษา : วิทยาลับเทคโนโลยีสยามธุรกิจในพระราชูประถัมภ์
วุฒิการศึกษา : วิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย : 3.25
ปีที่จบการศึกษา : 2559
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ กรกฎาคม 2555 จนถึง พฤศจิกายน 2556
บริษัท : เมดแคร์ดีเชน
ที่อยู่ : ลาดพร้าว 71 นาคนิวาส
เงินเดือน : 9,000 บาท
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเภสัชกร
หน้าที่ : จัดยาตามอาการ นับสต๊อกร้าน รับของเข้าระบบ แคชเชียร์หน้าร้าน
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : ไม่มี
พาหนะส่วนตัว : ไม่มี
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน พอใช้ , เขียน พอใช้
พิมพ์ดีด  
ไทย : 40 คำ/นาที
อังกฤษ : 29 คำ/นาที
อื่นๆ : ไม่ได้ระบุ
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****