ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R028699
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : สงขลา
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
  วิศวกรขาย/Sale Engineer
ตำแหน่งงานที่สนใจ : วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์
  วิศวกรบริการ
  วิศวกรไฟฟ้า
เงินเดือนที่ต้องการ : 17,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 23 ปี
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 177 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 66 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : ผ่านการศึกษาวิชาทหาร
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
เกรดเฉลี่ย : 2.75
ปีที่จบการศึกษา : 2560
ระดับการศึกษา : มัธยมปลาย
สถานศึกษา : โรงเรียนหาดใหญ๋รัฐประชาสรรค์
วุฒิการศึกษา : ม.6
สาขาวิชา : วิทย์-คณิต
เกรดเฉลี่ย : 2.56
ปีที่จบการศึกษา : 2556
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ว่างงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ กรกฎาคม 2561 จนถึง กันยายน 2561
บริษัท : ไพพ์ไลน์ จำกัด
ที่อยู่ : 34 หมู่10 ซ.สุขุมวิท 107 ถ.สุขุมวิท ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
เงินเดือน : 17,000 บาท
ตำแหน่ง : วิศวกร
หน้าที่ : ดูแลรับผิดชอบระบบประปา แอร์ ที่ได้รับมอบหมาย
ประวัติการอบรม
ระยะเวลา : 2 วัน
สถาบันอบรม : มทร.ศรีวิชัย
หลักสูตรการอบรม : การใช้โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ PLC
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถยนต์   รถจักรยานยนต์
พาหนะส่วนตัว : ไม่มี
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน พอใช้ , เขียน พอใช้
พิมพ์ดีด  
ไทย : 30 คำ/นาที
อังกฤษ : 30 คำ/นาที
อื่นๆ : ออกแบบซอฟต์แวร์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Altinm designer,Proteus
มีความรู้ทางด้านไมโครคอนโทรลเลอร์
มีความรู้ในการออกแบบวงจร
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****