ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R028692
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
  นำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานต่างประเทศ
ตำแหน่งงานที่สนใจ : Warehouse and Logistics Manager
  Operation Manager
  Supply Chain Manager
เงินเดือนที่ต้องการ : 48,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : สมุทรปราการ
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 42 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : สมรส
ส่วนสูง : 165 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 59 กิโลกรัม
สัญชาติ : Thai
ศาสนา : Buddhism
สถานภาพทางการทหาร : - - -
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สถานศึกษา : Southeast Bangkok College
วุฒิการศึกษา : MBA.Logistics Management
สาขาวิชา : MBA.Logistics Management
เกรดเฉลี่ย : 3.33
ปีที่จบการศึกษา : 2552
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : Rajabhat Institute Phranakhon
วุฒิการศึกษา : BA.Gerneral Bussiness
สาขาวิชา : BA.Gerneral Bussiness
เกรดเฉลี่ย : 2.60
ปีที่จบการศึกษา : 2544
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ว่างงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ มกราคม 2561 จนถึง เมษายน 2561
บริษัท : Shiseido (Thailand) Co., Ltd.
ที่อยู่ : Samutprakarn
เงินเดือน : 46,000 บาท
ตำแหน่ง : 3PL Assistant Manager of SCM
หน้าที่ : 1.Control and support for all 3PL logistics management; facility& layout design, inventory management, warehousing and transportation operations.
2.To control and facilitate handling all operations is efficient and effective.
3.To control the accuracy of warehouse inventory.
4.To manage and control and spend reasonably the annual budget and expenses of 3PL warehouse .
5.To improve continuously the work procedures-SOP and WI.
ระยะเวลา : ตั้งแต่ พฤษภาคม 2557 จนถึง สิงหาคม 2559
บริษัท : Thanatarn Paper Co., Ltd.
ที่อยู่ : Samutprakarn
เงินเดือน : 40,000 บาท
ตำแหน่ง : Warehouse and Logistics Manager
หน้าที่ : 1.Responsible for all warehouse and logistics plant operation.
2.Developing and implementing logistics strategies in conformity with the company’s objectives.
3.Monitoring The Transportation cost.
4.Setting procedures to the performance, quality, timeliness and cost of warehouse and logistics operations.
5.Manage problem solving for warehouse and delivery.
6.Monitor daily stock movement (raw materials, spare parts, and finished goods)
7.Managing warehouse operations and monitoring inventory control (FIFO,capacity,area organization.visual management)
8.Coaching a team to achieve business objectives and KPIs.
9.Report to Supply Chain Director.
ประวัติการอบรม
ระยะเวลา : 6 hrs.
สถาบันอบรม : ISET(Thailand)Ltd.
หลักสูตรการอบรม : Introduction and Awareness to HACCP.
ระยะเวลา : 12 hrs.
สถาบันอบรม : Pintong Group Ltd.
หลักสูตรการอบรม : Safety Officer in Management Level
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถยนต์  
พาหนะส่วนตัว : Honda
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด ดี , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
พิมพ์ดีด  
ไทย : 40 คำ/นาที
อังกฤษ : 40 คำ/นาที
อื่นๆ : ISO9000/14000/TS16949 ,ERP,TPS, ABC Ativities,OHSAS 18001 and HACCP.
Computer Skills : word excel powerpoint spss and internet.
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****