ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R028579
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม
  วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม
ตำแหน่งงานที่สนใจ : วิศวกร
 
 
เงินเดือนที่ต้องการ : 18,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : นครราชสีมา
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 28 ปี
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 180 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 69 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : ได้รับการยกเว้น
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : เครื่องกล
เกรดเฉลี่ย : 2.24
ปีที่จบการศึกษา : 2560
ระดับการศึกษา : 0
สถานศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
สาขาวิชา :
เกรดเฉลี่ย :
ปีที่จบการศึกษา : 0
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
  ไม่มีประวัติการทำงาน
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถยนต์   รถจักรยานยนต์
พาหนะส่วนตัว : รถจักรยานยนต์ รถยนต์
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ไม่ได้ระบุ
อังกฤษ : พูด ดี , อ่าน ดี , เขียน ดี
พิมพ์ดีด  
ไทย : 60 คำ/นาที
อังกฤษ : 60 คำ/นาที
อื่นๆ : เคยฝึกงานโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนาแผนกซ่อมบำรุงใช้คอมพิวเตอร์ไดคล่อง งานช่างได้ เขียนแบบได้
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****