ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R028577
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : บัญชี/การเงิน-การธนาคาร
  ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ตรวจสอบบัญชี
  ทำบัญชี
 
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 24 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 152 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 51 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : อิสลาม
สถานภาพทางการทหาร : - - -
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วุฒิการศึกษา : บัญชีบันฑิต
สาขาวิชา : การบัญชี
เกรดเฉลี่ย : 3.09
ปีที่จบการศึกษา : 2561
ระดับการศึกษา : มัธยมปลาย
สถานศึกษา : โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษา
สาขาวิชา : ศิลป์คำนวณ
เกรดเฉลี่ย : 2.97
ปีที่จบการศึกษา : 2556
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ว่างงาน
  ไม่มีประวัติการทำงาน
ประวัติการอบรม
ระยะเวลา : 2 วัน เดือนสิงหาคม 2559
สถาบันอบรม : มหาวิยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
หลักสูตรการอบรม : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในลักษณะสถานการณ์จำลอง(กรมพัฒนาะุรกิจการค้า)
ระยะเวลา : 4 วัน
สถาบันอบรม : มหาวิยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
หลักสูตรการอบรม : เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจให้กับนิสิต(กรมสรรพากร)
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : ไม่มี
พาหนะส่วนตัว : -
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน พอใช้ , เขียน พอใช้
มาเลย์ : พูด ดี , อ่าน ดี , เขียน พอใช้
พิมพ์ดีด  
ไทย : 40 คำ/นาที
อังกฤษ : 30 คำ/นาที
อื่นๆ : ความสามารถ
สามารถใช้โปรแกรม Word,Excel,PowerPoint
สามารถใช้โปรแกรม Express
สามารถใช้โปรแกรม QuickBooks
โครงการ
ชมรมมุสลิม
ออกค่ายอาสาพัฒนา
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****