ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R028573
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า
  ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ
  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
เงินเดือนที่ต้องการ : 18,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : นนทบุรี
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 27 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 161 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 56 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : ได้รับการยกเว้น
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัย ราชภัฎสวนสุนันทา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
เกรดเฉลี่ย : 2.99
ปีที่จบการศึกษา : 2556
ระดับการศึกษา : 6
สถานศึกษา : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
วุฒิการศึกษา : ม.6
สาขาวิชา :
เกรดเฉลี่ย : 3.3
ปีที่จบการศึกษา : 2553
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ สิงหาคม 2557 จนถึง มกราคม 2560
บริษัท : บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม.
เงินเดือน : 16,000 บาท
ตำแหน่ง : Sales Executive
หน้าที่ : ประจำโครงการ Life Bangkok Boulevard ราชพฤกษ์ – รัตนาธิเบศร์ ให้ข้อมูลในส่วนของโครงการ, รับผิดชอบการนำเสนอการขาย การจอง การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกเพื่อการทำสัญญาและการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า, ให้บริการลูกค้าในการจอง, บริหารจัดงานขาย,ศึกษารายละเอียดของสินค้า และคู่แข่ง, ให้บริการลูกค้าในการทำเอกสารการโอนบ้าน, รายงานผลการติดตามลูกค้ารายสัปดาห์ และทำยอดขายให้ได้ตามเป้าที่ทางบริษัทได้วางไว้ในทุก ๆ เดือน
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถยนต์  
พาหนะส่วนตัว : รถยนต์
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดี , อ่าน ดี , เขียน ดี
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน พอใช้ , เขียน พอใช้
พิมพ์ดีด  
ไทย : 60 คำ/นาที
อังกฤษ : 50 คำ/นาที
อื่นๆ : ไม่ได้ระบุ
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****