ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R028568
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : บุคคล/ฝึกอบรม/Training
 
ตำแหน่งงานที่สนใจ : Training
  แรงงานสัมพันธ์
  ล่าม
เงินเดือนที่ต้องการ : 19,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : ภาคตะวันออก
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 25 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 158 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 55 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : - - -
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
สาขาวิชา : ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
เกรดเฉลี่ย : 2.74
ปีที่จบการศึกษา : 2560
ระดับการศึกษา : 0
สถานศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
สาขาวิชา :
เกรดเฉลี่ย :
ปีที่จบการศึกษา : 0
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ พฤษภาคม 2560 จนถึง ปัจจุบัน
บริษัท : ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 248 หมู่1 ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
เงินเดือน : 17,000 บาท
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ล่ามแรงงานสัมพันธ์
หน้าที่ : ดูแลจัดอบรมของ Training
จัดและหาหลักสูตรการอบรมทั้งภายในและภายนอก
ติดต่อประสานงานกับวิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการอบรมแต่ละหลักสูตรมาอบรม
จัดทำเอกสารอนุมัติฝึกอบรม
ทำแผนฝึกอบรมประจำปี
และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
จัดหาหลักสูตร
จัดเอกสารส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อขอรับรองหลักสูตรอบรมผ่านระบบ e-Service
จัดอบรมพนักงานเข้าใหม่
งานแรงงานสัมพันธ์ จัดกิจกรรมเชื่อความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับองค์กร จัดโครงการกิจกรรมต่างๆ
ในส่วนงานของ ล่าม แปลเอกสารต่างๆ สื่อสารระหว่างคนไทยกับกัมพูชาและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ประวัติการอบรม
ระยะเวลา : 2 วัน
สถาบันอบรม : SGS
หลักสูตรการอบรม : HACCP & GMP Awareness and Interpretation
ระยะเวลา : 3 วัน
สถาบันอบรม : บริษัท คิวเอฟอี คอนซัลท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
หลักสูตรการอบรม : BRC
ระยะเวลา : 1 วัน
สถาบันอบรม : บริษัท คิวเอฟอี คอนซัลท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
หลักสูตรการอบรม : food defense food allergen
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถจักรยานยนต์
พาหนะส่วนตัว : ไม่มี
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดี , อ่าน ดี , เขียน ดี
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน พอใช้ , เขียน พอใช้
เขมร : พูด ดี , อ่าน ดี , เขียน ดี
พิมพ์ดีด  
ไทย : 35 คำ/นาที
อังกฤษ : 30 คำ/นาที
อื่นๆ : สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื่นฐานได้
มีความละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้นและพร้อมจะเรียนรู้งานสามรถทำงานเป็นทีมได้
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****