ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R028566
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : สตูล
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : โฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้
  วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง
ตำแหน่งงานที่สนใจ : วิศวกรโครงการ
  วิศวกรเครื่องกล
  โลจิสติกส์
เงินเดือนที่ต้องการ : 17,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : สงขลา
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 36 ปี
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : สมรส
ส่วนสูง : 175 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 60 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : อิสลาม
สถานภาพทางการทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วุฒิการศึกษา : วทบ.
สาขาวิชา : อุตสาหกรรมการผลิต
เกรดเฉลี่ย : 2.04
ปีที่จบการศึกษา : 2552
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถานศึกษา : สงขลาเทคโนโลยี
วุฒิการศึกษา : เทคนิคยานยนต์
สาขาวิชา : ช่างยนต์
เกรดเฉลี่ย : 2.24
ปีที่จบการศึกษา : 2548
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ พฤษภาคม 2559 จนถึง พฤษภาคม 2560
บริษัท : ขนส่งสินค้า
ที่อยู่ : หาดใหญ่
เงินเดือน : 10,000 บาท
ตำแหน่ง : ขับรถ
หน้าที่ : ดูคงามเรียบร้อยของรถยนต์ และสินค้า
ระยะเวลา : ตั้งแต่ กรกฎาคม 2556 จนถึง กรกฎาคม 2558
บริษัท : บริษัท advice
ที่อยู่ : สงขลา
เงินเดือน : 9,000 บาท
ตำแหน่ง : สต๊อก และขนส่งสินค้า
หน้าที่ : ดูแลสินค้าในสต๊อก และตรวจเช็คยานพาหนะ
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถยนต์   รถจักรยานยนต์
พาหนะส่วนตัว : รถยนต์
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด ดี , อ่าน ดี , เขียน ดี
มาลายู : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
พิมพ์ดีด  
ไทย : 50 คำ/นาที
อังกฤษ : 60 คำ/นาที
อื่นๆ : ไม่ได้ระบุ
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****