ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R028565
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด
  สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
  ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ : 50,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 39 ปี
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 178 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 75 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : สาขาบริหารธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย : 3.54
ปีที่จบการศึกษา : 2545
ระดับการศึกษา : ปวช.
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชา : สาขาบริหารธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย : 3.24
ปีที่จบการศึกษา : 2540
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ ตุลาคม 2553 จนถึง ปัจจุบัน
บริษัท : บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เงินเดือน : 43,000 บาท
ตำแหน่ง : Senior Marketing Executive
หน้าที่ : 1. วางแผน บริหารจัดการ กิจกรรมทั้งหมดขององค์กรทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด อาทิเช่น งานแสดงสินค้า, กิจกรรมสัมมนา, กิจกรรมขอบคุณลูกค้า ฯลฯ
2. จัดทำรายงานและสรุปการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการขาย
3. วิเคราะห์และวางแผนโปรโมชั่นส่งเสริมการขายเพื่อแสวงหาลูกค้ารายใหม่, รักษาฐานลูกค้าเดิม และดึงลูกค้าที่ยกเลิกบริการกลับมาใช้บริการอีกครั้ง
4. บริหารจัดการกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อแสวงหายอดขายใหม่ และสร้างความสัมพันธ์กับ กลุ่มลูกค้าเดิม (CRM & CSR)
5. บริหารจัดการกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์
6. บริหารจัดการ Website TrueBusiness
7. บริหารจัดการ ออกแบบ สื่อสิ่งพิมพ์ที่ใช้สำหรับกิจกรรมทางการตลาด (Leaflet, Brochure, Questionnaire)
ระยะเวลา : ตั้งแต่ กันยายน 2552 จนถึง ตุลาคม 2553
บริษัท : บริษัท คิว เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
ที่อยู่ : 253 อาคาร 253 อโศก ชั้น 21 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เงินเดือน : 22,000 บาท
ตำแหน่ง : Marketing Executive
หน้าที่ : 1. วางแผนและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
2. สำรวจราคาตลาดของคู่แข่งและจัดทำโปรโมชั่นที่โดนใจให้กับลูกค้า
3. วางแผนการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของบริษัท
4. ออกแบบ และดีไซน์สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์โปรโมชั่น
5. วิจัยตลาดและประเมินผล เพื่อปรับกลยุทธ์การตลาดให้ตอบสนองต่อการแข่งขัน
6. นำผลวิจัยด้านราคาและจุดแข่งจุดอ่อนของคู่แข่งมาวิเคราะห์ เพื่อคิดโปรโมชั่นที่จูงใจกว่า
ประวัติการอบรม
ระยะเวลา : เริ่มอบรม
สถาบันอบรม : Inspire English
หลักสูตรการอบรม : คอร์ดเรียนภาษาอังกฤษเพิ่่มเติม
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถยนต์  
พาหนะส่วนตัว : รถยนต์
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน พอใช้ , เขียน พอใช้
พิมพ์ดีด  
ไทย : 70 คำ/นาที
อังกฤษ : 70 คำ/นาที
อื่นๆ : 1. งานพิธีกร MC
2. มีความสามารถด้าน Program computer : Microsoft Office, Photoshop, Illustrator
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****