ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R028562
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
  โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เสมียน ไลน์ผลิต
  ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกผลิต
 
เงินเดือนที่ต้องการ : 12,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : ปัตตานี
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 25 ปี
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 172 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 86 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : อิสลาม
สถานภาพทางการทหาร : ผ่านการศึกษาวิชาทหาร
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วุฒิการศึกษา : ทล.บ เทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชา : เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
เกรดเฉลี่ย : 2.59
ปีที่จบการศึกษา : 2561
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
วุฒิการศึกษา : ประเภทบริหาร
สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย : 2.48
ปีที่จบการศึกษา : 2558
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ว่างงาน
  ไม่มีประวัติการทำงาน
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถจักรยานยนต์
พาหนะส่วนตัว : รถจักรยายนต์
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด ไม่ได้ระบุ , อ่าน ไม่ได้ระบุ , เขียน ไม่ได้ระบุ
พิมพ์ดีด  
ไทย : 40 คำ/นาที
อังกฤษ : 40 คำ/นาที
อื่นๆ : สามารถใช้โปรแกรม microsoft office (word,excel, powerpoint)
พ.ศ. 2557:นักศึกษาฝึกงาน ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
พ.ศ. 2560:นักศึกษาฝึกงาน ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****