ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R028557
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : สมุทรสาคร
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : นำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานต่างประเทศ
  จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
ตำแหน่งงานที่สนใจ : นำเข้า-ส่งออก
  ธุรการ
  เอกสาร
เงินเดือนที่ต้องการ : 20,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : สมุทรสาคร
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 30 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : สมรส
ส่วนสูง : 160 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 55 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : - - -
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชา : การจัดการโลจิสติกส์
เกรดเฉลี่ย : 2.56
ปีที่จบการศึกษา : 2556
ระดับการศึกษา : 0
สถานศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
สาขาวิชา :
เกรดเฉลี่ย :
ปีที่จบการศึกษา : 0
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ พฤษภาคม 2560 จนถึง ปัจจุบัน
บริษัท : บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสซั่น (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ : ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
เงินเดือน : 17,000 บาท
ตำแหน่ง : Administator B
หน้าที่ : 1.ทำเอกสารยื่นขอสูรการผลิตเพื่อขอใช้สิทธิการนำเข้าแบบ BOI ทั้งสาขาเพชรบุรี และ สาขาสมุทรสาคร

2.ตรวจสอบReport ของโรงงาน กับ Vender ว่ายอดรับ และยอดขายของVender ถูกต้องตรงกันหรือไม่

3.ตัดบัญชีวัตถุดิบคืน stock ให้กับโรงงานสาขาเพชรบุรี และสมุทรสาคร

4.ตัดบัญชีวัตถุ Report V คืน stock ให้ Vender

5.ตรวจสอบยอดขายจาก supplier เพื่อขอคืน stock วัตถุดิบให้กับโรงงาน

5.ทำเอกสารอื่นๆ เกี่ยวกับแผนก BOI ,IMPORT ,EXPORT ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
ระยะเวลา : ตั้งแต่ เมษายน 2557 จนถึง ธันวาคม 2557
บริษัท : Dhl Global Forwarding (Thailand) Ltd.
ที่อยู่ : 11/1 ซอยพัฒนาชนบท3 คลองสองต้นนุ่น ลาดกระบัง กทม. 10520
เงินเดือน : 15,000 บาท
ตำแหน่ง : Custom Product Special list
หน้าที่ : รอรับงานจากลูกค้าทาง E-Mail , Check Flight วันเวลานำเข้า, จัดทำใบขนสินค้าขาเข้าทางอากาศ รวมถึงเอกสารการเินพิธีการศุลกากรต่างๆ ส่งใบขนด้วยระบบ Paperless, ออกของ และติดต่อประสานงานกับทาง transport เพื่อส่งของไปยังหน้าประตูดงงานของลูกกค้า และจัดการแก้ไขเอกสารที่ผิดพลาดต่างๆ (Amen)
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : ไม่มี
พาหนะส่วนตัว : ไม่มี
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน ดีมาก , เขียน พอใช้
พิมพ์ดีด  
ไทย : 32 คำ/นาที
อังกฤษ : 35 คำ/นาที
อื่นๆ : 1.มีความรู้ด้านเอกสารการนำเข้า-ส่งออก
2.มีความรู้เรื่อง Freight Forwarder
3.มีควมรู้เรื่องการเดินพิธีการศุลกากรขาเข้า
4.ใช้ระบบ ERP ได้
5.
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****