ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R028556
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : นำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานต่างประเทศ
  ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
ตำแหน่งงานที่สนใจ : Admin
  ธุรการประสานงานทั่วไป
  พิสูจน์อักษร,content
เงินเดือนที่ต้องการ : 12,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 33 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 150 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 44 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : - - -
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วุฒิการศึกษา : นิเทศศาสตร์
สาขาวิชา : วารสารศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.44
ปีที่จบการศึกษา : 2551
ระดับการศึกษา : 0
สถานศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
สาขาวิชา :
เกรดเฉลี่ย :
ปีที่จบการศึกษา : 0
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ว่างงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ ตุลาคม 2555 จนถึง กรกฎาคม 2558
บริษัท : chubb insurance
ที่อยู่ : interchange 21
เงินเดือน : 12,000 บาท
ตำแหน่ง : Face to Face Customer Service (Admin Officer)
หน้าที่ : ดูแลเอกสาร เช็คความถูกต้องของเอกสารก่อนนำเข้าระบบ คีย์กรมธรรม์
ส่งจดหมายยกเลิกให้ลูกค้า ติดต่อลูกค้ากรณีเอกสารไม่สมบูรณ์
ระยะเวลา : ตั้งแต่ สิงหาคม 2554 จนถึง มีนาคม 2555
บริษัท : ธนาคารกสิกรไทย
ที่อยู่ : สาขาพหลโยธิน
เงินเดือน : 11,000 บาท
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศและแฟคเตอริ่ง)
หน้าที่ : ดูแลเอกสาร Shipping ของบริษัท PTT PM,SCG,IRPC ติดต่อกับสายเรือ
ส่ง E-mail โดยใช้โปรแกรม Lotus note ตามเอกสารจากสายเรือ
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ประวัติการอบรม
ระยะเวลา : 3 เดือน
สถาบันอบรม : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
หลักสูตรการอบรม : ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ(การตลาด)
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : ไม่มี
พาหนะส่วนตัว : ไม่มี
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน พอใช้ , เขียน พอใช้
พิมพ์ดีด  
ไทย : 35 คำ/นาที
อังกฤษ : 25 คำ/นาที
อื่นๆ : ไม่ได้ระบุ
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****