ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R028551
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : บัญชี/การเงิน-การธนาคาร
 
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานบัญชี
 
 
เงินเดือนที่ต้องการ : 28,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 33 ปี
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 175 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 90 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : ผ่านการศึกษาวิชาทหาร
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : บัญชีบัณฑิต
เกรดเฉลี่ย : 3.74
ปีที่จบการศึกษา : 2551
ระดับการศึกษา : มัธยมปลาย
สถานศึกษา : โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
วุฒิการศึกษา : มัธยมต้น-ปลาย
สาขาวิชา : วิทย์-คณิต
เกรดเฉลี่ย : 3.00
ปีที่จบการศึกษา : 2547
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ว่างงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ ธันวาคม 2557 จนถึง มีนาคม 2561
บริษัท : บริษัท ลัคกี้ สปินนิ่ง จำกัด
ที่อยู่ : 75/38-39 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์2 ชั้น21 ซอยสุขุมวิท19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม
เงินเดือน : 27,000 บาท
ตำแหน่ง : พนักงานบัญชี
หน้าที่ : บันทึกรายการรับวัตถุดิบทางตรงในประเทศ(raw materials) เข้าระบบ ERP
ทำเช็คจ่าย supplier บัญชี1 บัญชี2 ของสำนักงานใหญ่และสาขาต่างจังหวัด
ทำจ่ายค่าเช่า ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำ ค่าไฟ ประจำเดือนของบริษัท
ทำจ่ายรายการขนส่งสินค้าในประเทศและต่างประเทศ DHL,TNT,Fedex,Bizpert
บันทึกปรับปรุงรายการประจำเดือน เช่น Post date cheque,Accrued,Prepaid
Reconcile Bank
บันทึก Deposit
บันทึกรายการ Bank Charge ประจำเดือน
จัดทำ ภพ.30,ภ.ง.ด3,ภ.ง.ด53
ทำตั๋วสัญญาใช้เงิน กู้Bank (Promissory Note)
โอนเงินต่างประเทศ เช่น Bahtnet,TT
บันทึกรายการดอกเบี้ยประจำเดือน (interest)
Reconcile Gain&Loss Raw Materials ประจำเดือน และทำรายการปรับปรุง
จัดทำใบเพิ่มหนี้,ใบลดหนี้ Raw Materials ประจำเดือน
ปรับปรุงรายการสินค้าระหว่างทาง(Good In Transit) ประจำเดือน
ส่งรายละเอียดประกอบงบประจำเดือน (Monthend) และรายละเอียดประกอบงบประจำปี (Yearend)


ระยะเวลา : ตั้งแต่ เมษายน 2556 จนถึง พฤศจิกายน 2557
บริษัท : บริษัท มารีน ซัพพลาย แอนด์ บิวตี้ จำกัด
ที่อยู่ : 2 อาคารมารีนเพลส ซ.ลาดปลาเค้า32 ถ.ลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม 10230
เงินเดือน : 24,000 บาท
ตำแหน่ง : บัญชีอาวุโส (Senior)
หน้าที่ : ระบบโปรแกรม Express
ตรวจสอบภ.ง.ด3,53
ตรวจสอบยอดขายประจำเดือน/รายจ่ายประจำเดือน
ตรวจสอบWeeklyประจำสัปดาห์
ตรวจสอบเอกสารแผนกบัญชีด้านรับ-ด้านจ่าย-ด้านสต็อค
ตรวจสอบPromotionฝ่ายขาย /ตรวจสอบใบสั่งขาย/ตรวจสอบใบเบิกสินค้า
ตรวจสอบค่าCommision BA-AE-INSIDE
ตรวจสอบภพ.30 ภาษีซื้อ-ภาษีขาย/พร้อมกระทบยอด30-50ประจำปี
Reconcile Bank
ประสานงานด้านการเงินติดตามลูกหนี้ค้างชำระ
ปิดต้นทุน/ปิดงบ
จัดทำMemoค่าล่วงเวลาของน้องบัญชี/อนุมัตใบลา
ตรวจสอบงานReport-Stockสินค้า
จัดทำรายละเอียดประกอบงบ-GL
จัดทำภ.ง.ด50,51ประจำปี
ออกตรวจนับสต็อคบางครั้ง
Forecast Report
ประวัติการอบรม
ระยะเวลา : 2556 พฤษภาคม (1วัน)
สถาบันอบรม : สรรพากรสาส์น
หลักสูตรการอบรม : หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ระยะเวลา : 2555 ธันวาคม (1วัน)
สถาบันอบรม : สภาวิชาชีพบัญชี
หลักสูตรการอบรม : ประเด็นหลักมาตรฐานการรายงานทางการเงินNPAESทั้งหมด
ระยะเวลา : 2554 ธันวาคม (1วัน)
สถาบันอบรม : สถาบันธรรมนิติ
หลักสูตรการอบรม : ก้าวทันกับการจัดทำบัญชี ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถยนต์  
พาหนะส่วนตัว : รถยนต์
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด ดี , อ่าน ดี , เขียน ดี
พิมพ์ดีด  
ไทย : 30 คำ/นาที
อังกฤษ : 30 คำ/นาที
อื่นๆ : -พนักงานประเมินผลสูงสุดประจำปี2554ในแผนก
-ได้รับการแต่งตั้งเป็นบัญชีอาวุโส บริษัท มารีน ซัพพลาย แอนด์ บิวตี้ จำกัด
-เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาบัญชีบัณฑิต
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****