ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R028546
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : สมุทรสาคร
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
  บัญชี/การเงิน-การธนาคาร
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ
  ็็็HR (ทรัพยากรมนุษย์)
  เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 24 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 160 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 46 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : ้พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : ได้รับการยกเว้น
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : การจัดการทั่วไป
เกรดเฉลี่ย : 3.01
ปีที่จบการศึกษา : 2560
ระดับการศึกษา : 0
สถานศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
สาขาวิชา :
เกรดเฉลี่ย :
ปีที่จบการศึกษา : 0
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2561 จนถึง ปัจจุบัน
บริษัท : บริษัท รีกัลเจลเวลลี่เเมนูเฟคชั่น
ที่อยู่ : 102/2 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
เงินเดือน : 13,000 บาท
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในการผลิต
หน้าที่ : 1.ตรวจสอบการผลิตในไลน์การผลิต
2.รายงานผลการผลิตในเเต่ละสัปดาห์
3.งานอื่นที่ได้รับหมอบหมาย
ประวัติการอบรม
ระยะเวลา : 1 สัปดาห์
สถาบันอบรม : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
หลักสูตรการอบรม : ศึกษาดูงาน
ระยะเวลา : 1 วัน
สถาบันอบรม : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
หลักสูตรการอบรม : สัมนาเรืื่องไทยเเลนยุค 4.0
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถจักรยานยนต์
พาหนะส่วนตัว : ไม่มี
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน พอใช้ , เขียน พอใช้
พิมพ์ดีด  
ไทย : 30 คำ/นาที
อังกฤษ : 20 คำ/นาที
อื่นๆ : 1.ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ word,Excel,Powerpoint
2.เป็นคณะกรรมการสโมศรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจเเละการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
3.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****