ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R028545
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : อื่นๆ
  สถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคา
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ที่ปรึกษาโครงการ
  ผู้จัดการโครงการ
  ผู้ประสานงานโครงการ
เงินเดือนที่ต้องการ : 60,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานอิสระ (Freelance)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : สุราษฎร์ธานี
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 51 ปี
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : สมรส
ส่วนสูง : 175 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 100 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สถานศึกษา : ม,ราชภัฎรำไพพรรณี
วุฒิการศึกษา : วทม.
สาขาวิชา : เทคโนโลยีการผลิตพืช
เกรดเฉลี่ย : 3.00
ปีที่จบการศึกษา : 2561
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วุฒิการศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สาขาวิชา : เทคโนโลยีภูมิทัศน์
เกรดเฉลี่ย : 2.96
ปีที่จบการศึกษา : 2533
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ มิถุนายน 2533 จนถึง มิถุนายน 2536
บริษัท : แมนด์แอนด์ทรี จก.
ที่อยู่ : ถ.รัขดาภิเษก จตุจัตร กรุงเทพ
เงินเดือน : 12,000 บาท
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายออกแบบ
หน้าที่ : ออกแบบ ดูแล ควบคุมโครงการพัฒนาที่ดินทุกประเภท งานปรับปรุงภูมิทัศน์
ระยะเวลา : ตั้งแต่ มิถุนายน 2536 จนถึง ปัจจุบัน
บริษัท : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ที่อยู่ : อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
เงินเดือน : 34,000 บาท
ตำแหน่ง : อาจารย์
หน้าที่ : งานสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาด้านการออกแบบภูมิทัศน์
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถยนต์  
พาหนะส่วนตัว : รถยนต์
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน ดี , เขียน ดี
พิมพ์ดีด  
ไทย : 20 คำ/นาที
อังกฤษ : 19 คำ/นาที
อื่นๆ : ไม่ได้ระบุ
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****