ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R028544
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
  เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
ตำแหน่งงานที่สนใจ : QC
  QA
  นักวิชาการ
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 27 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 162 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 48 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : - - -
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ)
สาขาวิชา : พืชไร่
เกรดเฉลี่ย : 2.69
ปีที่จบการศึกษา : 2558
ระดับการศึกษา : มัธยมปลาย
สถานศึกษา : โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม
วุฒิการศึกษา : ม.6
สาขาวิชา : วิทย์คณิต
เกรดเฉลี่ย : 3.13
ปีที่จบการศึกษา : 2554
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2558 จนถึง ธันวาคม 2559
บริษัท : บริษัท เอช ที อาร์ อัลไลแอนซ์ จำกัด (ในเครือ บริษัท วงศ์เอกอุตสาหกรรม จำกัด)
ที่อยู่ : 15 ซอย ลาซาล 49 แขวง บางนา เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เงินเดือน : 15,000 บาท
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ QA , QC (ประจำออฟฟิต)
หน้าที่ : ทำงานเกี่ยวกับpackaging ป้ายฉลาก กล่อง และตราสินค้า โดยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนส่งให้ลูกค้า, Develop งาน , หาวัตถุดิบที่จะใช้กับงานที่จะผลิต , พิมพ์ข้อมูลเข้าระบบ ,ประสานงานกับ sale และแผนกอื่น , จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถจักรยานยนต์
พาหนะส่วนตัว : -
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน พอใช้ , เขียน พอใช้
พิมพ์ดีด  
ไทย : 37 คำ/นาที
อังกฤษ : 35 คำ/นาที
อื่นๆ : microsoft word ,microsoft excel ,microsoft powerpoint ,แต่งรูปภาพใน photoscape
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****