ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R028541
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : ระยอง
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
  บุคคล/ฝึกอบรม/Training
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่ธุรการ
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
  เสมียน
เงินเดือนที่ต้องการ : 16,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : ระยอง
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 35 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 161 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 55 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : - - -
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถานศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
วุฒิการศึกษา : ปวส.บริหารธุรกิจ
สาขาวิชา : การเลขานุการ
เกรดเฉลี่ย : 2.66
ปีที่จบการศึกษา : 2548
ระดับการศึกษา : มัธยมปลาย
สถานศึกษา : โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
สาขาวิชา : วิทย์-คณิต
เกรดเฉลี่ย : 2.49
ปีที่จบการศึกษา : 2546
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ว่างงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2560 จนถึง มิถุนายน 2560
บริษัท : บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ : ต. มาบยางพร อ. ปลวกแดง จ. ระยอง 21140
เงินเดือน : 18,000 บาท
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายบุคคล
หน้าที่ : 1.จัดรถตู้ รับ-ส่งพนักงาน ประสานงานสั่งรถตู้ถรับ-ส่งพนักงาน ในแต่ละรอบเวลา และแต่ละสายที่ใช้รถตู้
2.ดูแลการทำงานของแม่บ้าน คนสวน รปภ.
3.รับเอกสารวางบิล รถตู้ แม่บ้าน คนสวน รปภ ตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อส่งวางบิลกับแผนกบัญชี
4.ร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างแรงงานสัมพันธ์ภายในบริษัท
5.ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลมาบยางพร เกี่ยวกับการชำระภาษีบ้านและอาคาร,ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่และอื่น ๆ
6.ประสานงานกับ หน่วยงานภายนอกเรื่องประกันภัยรถยนต์
7.ดูแลเรื่องการใช้งานรถส่วนงาน ตารางงานวิ่งรถในแต่ละวันของคนขับรถ ใบขอใช้งานรถของพนักงาน และบิลค่าทางด่วน
8.ควบคุมสต็อก ทำเอกสารสั่งซื้อ (PR) และแจกจ่ายวัสดุสิ้นเปลืองในการใช้งาน เครื่องเขียนสำนักงาน ชุดยูนิฟอร์มพนักงานเข้างานใหม่ พนักงานที่ผ่านการทดลองงานและพนักงานที่ครบปี
9.ดูแล ควบคุม แจกจ่าย Locker พนักงาน ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ
10.การควบคุมและการดูแลจัดเก็บเอกสารสำคัญต่างๆ ให้เป็นหมวดหมู่และสะดวกต่อการใช้งาน
11.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เป็นความรู้ต่อพนักงาน และสื่อความรู้เกี่ยวกับ 5 ส เพื่อพัฒนาแนวความคิดของพนักงานในบริษัท
12.หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ระยะเวลา : ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2559 จนถึง พฤศจิกายน 2559
บริษัท : บริษัท โณฬุ คอยล์ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ : ต. ตาสิทธ์ อ. ปลวกแดง จ. ระยอง 21140
เงินเดือน : 17,000 บาท
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
หน้าที่ : 1.ดึงเวลาการทำงานเข้าระบบบัญชีเงินเดือน
2.ตรวจสอบเวลาการทำงานและการคำนวณค่าล่วงเวลา
3.ทำข้อมูลสรุปเงินเดือนและสวัสดิการยื่นอนุมัติการจ่ายเงินเดือน
4.ทำSlip เงินเดือนเพื่อแจกจ่ายให้กับพนักงาน
5.จัดการชำระเงินที่ธนาคารสำหรับการจ่ายเงินเดือน
6.จัดทำคำขอการชำระเงินสำหรับยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบกับสำนักงานกองทุนประกันสังคม
7.ประสานงานกับประกันสังคม: นำส่งประกันสังคม
8.สรุปสถิติการมาปฏิบัติงานของพนักงานรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
9.ควบคุมและดูแลรักษาบันทึกการลาของพนักงาน
10.การสรรหาผู้คนและดำเนินการตามขั้นตอนการรับสมัครต่างๆเมื่อต้องการกำลังคนเพิ่ม
11.จัดแผนการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของพนักงาน
12.ประการดำเนินการเพื่อรักษานโยบายและกฎระเบียบภายในบริษัท
13.จัดทำเอกสาร On The Job Training (OJT) และ เอกสาร Job Description (JD)
14.จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างแรงงานสัมพันธ์ภายในบริษัท
15.ประสานงานกับบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ติดต่อทำประกันชีวิตกลุ่ม
16.ประสานงานกับ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ในเรื่องเกี่ยวกับการประกันภัยทรัพย์สินและการประกันภัยรถบรรทุกที่มี)
17.ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลตาสิทธ์ เกี่ยวกับการชำระภาษีบ้านและอาคาร,ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่และอื่น ๆ
18.ประสานงานกับ บริษัท ศรีราชา กรีนพ้อยท์จํากัด ในเรื่องเกี่ยวกับการทำสัญญาการจ้างงานทำความสะอาด
19.ประสานงานกับ บริษัท รักษาความปลอดภัย กัทส์ อินเวสติเกชั่น จำกัด ในเรื่องเกี่ยวกับการทำสัญญาการจ้างงานการรักษาความปลอดภัย
20.ประสานงานกับ บริษัท รถเช่าติดต่อเช่ารถส่วนกลาง
21.ตรวจสอบสต็อกและขอเสนอซื้อ (PR) สั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลืองในการใช้งานและเครื่องเขียนสำนักงาน
22.การควบคุมและการกำกับดูแลของเอกสารสำคัญต่างๆเป็นหมวดหมู่และใช้งานง่าย
23.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
24.หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ประวัติการอบรม
ระยะเวลา : 19-20 March 2013
สถาบันอบรม : The Enterprise Resources Training Co.,Lld
หลักสูตรการอบรม : Microsoft Outlook,Excel,Power point and Word 2013
ระยะเวลา : 7 April 2014
สถาบันอบรม : The Quality Center (Thailand)Co.,Ltd.
หลักสูตรการอบรม : ISO/TS 16949:2009
ระยะเวลา : 2-3 มิถุนายน 2557
สถาบันอบรม : บริษัท ควอลายน์แมเนจเม้นท์ จำกัด
หลักสูตรการอบรม : ISO 14001:2004
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : ไม่มี
พาหนะส่วนตัว : รถจักรยานยนต์
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน พอใช้ , เขียน พอใช้
พิมพ์ดีด  
ไทย : 30 คำ/นาที
อังกฤษ : 30 คำ/นาที
อื่นๆ : ทำหน้าที่เป็นเลขานุการกิจกรรม 5ส ของบริษัท จัดทำแผนการดำเนินงานกิจกรรมและผลักดันกิจกรรม 5ส ในบริษัท เข้าร่วมประกวด 5s Model Award 2015 ได้รับรางวัลจากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น) สสท
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****