ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R028432
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะ
  โฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้าในโรงงาน
  ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้าในอาคาร
  โฟร์เเมนงานระบบ
เงินเดือนที่ต้องการ : 12,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : ภาคกลาง
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 27 ปี
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 182 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 79 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชา : เครื่องกลไฟฟ้า
เกรดเฉลี่ย : 2.35
ปีที่จบการศึกษา : 2555
ระดับการศึกษา : ปวช.
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขาวิชา : ไฟฟ้ากำลัง
เกรดเฉลี่ย : 2.65
ปีที่จบการศึกษา : 2553
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ ตุลาคม 2560 จนถึง ปัจจุบัน
บริษัท : ผู้รับเหมา
ที่อยู่ : รัชดาภิเษกซอย6
เงินเดือน : 12,000 บาท
ตำแหน่ง : ช่างติดตั้งงานระบบ
หน้าที่ : 1ติดตั้งเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าเเละอื่นๆให้เป็นไปตามเเบบ
2งานติดอุปกรณ์ไฟฟ้า
3งานระบบไฟฟ้าฉุกเฉินในกรณีไฟปกติดับ
4การตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคารเเละโรงงานกรณีชำรุดเเละเปลี่ยนให้กลับมาทำงานได้ปกติ
ุ5ระบบปรับอากาศเบื้องต้น
ึ6อื่นๆ
ระยะเวลา : ตั้งแต่ มิถุนายน 2556 จนถึง มีนาคม 2557
บริษัท : โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด(มหาชน)
ที่อยู่ : 237หมู่2บ้านสาวเอ้ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190
เงินเดือน : 9,000 บาท
ตำแหน่ง : ซ่อมบำรุงไฟฟ้า
หน้าที่ : ดูเเลเครื่องจักรซ่อมบำรุงรักษา ติดตั้งควบคุมมอเตอร์
ประวัติการอบรม
ระยะเวลา : 2วัน
สถาบันอบรม : บริษัท เเสงชัยมิเตอร์
หลักสูตรการอบรม : การใช้เซนเซอร์เเละplc ในงานอุตสาหกรรม
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถจักรยานยนต์
พาหนะส่วนตัว : รถจักรยานยนต์
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดี , อ่าน ดีมาก , เขียน พอใช้
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน ดี , เขียน พอใช้
พิมพ์ดีด  
ไทย : 50 คำ/นาที
อังกฤษ : 44 คำ/นาที
อื่นๆ : โครงการ การควบคุมมอเตอร์โดยใช้ อินเวอเตอร์
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****