ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R028428
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
  เลขานุการ
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธรุการ
  เลขานุการ
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ : 18,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 36 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 157 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 68 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : - - -
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วุฒิการศึกษา : ปใตรี
สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย : 2.48
ปีที่จบการศึกษา : 2551
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ
วุฒิการศึกษา : ปวส
สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย : 3.5
ปีที่จบการศึกษา : 2548
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ กรกฎาคม 2556 จนถึง พฤษภาคม 2561
บริษัท : นันทวันแมนเนจเม้นท์
ที่อยู่ : อาคารนันทวัน ชั้นที่ 18 161, ถนน ราชดำริ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เงินเดือน : 15,000 บาท
ตำแหน่ง : ธรุการ
หน้าที่ : ดูแลเรื่องเอกสาร จัดการเอกสาร นำเข้า และส่งออก ติดต่องานภายในและภายตามที่ได้รับมอบหมาย และงานต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ กรกฎาคม 2553 จนถึง กรกฎาคม 2555
บริษัท : ช.สุวรรณเทเลคอม
ที่อยู่ : อำเภอชุมแพ
เงินเดือน : 12,000 บาท
ตำแหน่ง : พนังขายและบริการลูกค้า
หน้าที่ : พนักงานสินค้าและลูกแลบริการลูกค้า แก้ไขปัญหาเบื้องเกี่ยวกับอุแกรณ์ เช้คยอดสินค้า
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถยนต์  
พาหนะส่วนตัว : ไม่มี
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด ดี , อ่าน ดี , เขียน ดี
พิมพ์ดีด  
ไทย : 32 คำ/นาที
อังกฤษ : 35 คำ/นาที
อื่นๆ : ไม่ได้ระบุ
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****