ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R028425
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์
  พัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISO
ตำแหน่งงานที่สนใจ : วิศวกรสิ่งแวดล้อม
  เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
  เจ้าหน้าที่ ISO
เงินเดือนที่ต้องการ : 17,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : ภาคกลาง
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 24 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 160 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 53 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : - - -
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา : วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เกรดเฉลี่ย : 2.41
ปีที่จบการศึกษา : 2560
ระดับการศึกษา : 0
สถานศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
สาขาวิชา :
เกรดเฉลี่ย :
ปีที่จบการศึกษา : 0
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ว่างงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2560 จนถึง มีนาคม 2561
บริษัท : บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : สำนักงานใหญ่ 47/1 หมู่ 2 ถนนรังสิต – นครนายก กม.7 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
เงินเดือน : 4,000 บาท
ตำแหน่ง : นักศึกษาสหกิจศึกษา
หน้าที่ : ตรวจเช็คความปลอดภัย อุปกรณ์ ผู้รับเหมา เเละสิ่งเเวดล้อมในการทำงานในหน่วยงานต่างๆในกระบวนการผลิต , ทำเอกสาร ทส.1 ทส.2 และ รว. 1 – 3 ,ควบคุมดูเเลการจัดการของบ่อดักไขมันในส่วนของโรงอาหาร,ไป Morning Talk ในทุกๆหน่วยงาน ของกระบวนการผลิตเป็นประจำทุกวัน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ มีนาคม 2555 จนถึง มิถุนายน 2555
บริษัท : บริษัท เบนซ์มาร์ค อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 94 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถนนสายเอเซีย ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เงินเดือน : 10,000 บาท
ตำแหน่ง : พนักงานชั่วคราว
หน้าที่ : กระกอบชิ้นส่วนแผงอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จลุล่วงได้ทันเวลาที่กำหนด ดูแลเช็คเครื่องมือ และ เครื่องจักรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยพร้อมใช้งาน
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : ไม่มี
พาหนะส่วนตัว : จักรยานยนต์
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน ดีมาก , เขียน พอใช้
พิมพ์ดีด  
ไทย : 19 คำ/นาที
อังกฤษ : 15 คำ/นาที
อื่นๆ : ความสามารถพิเศษ สามารถใช้ Microsoft Office , เขียนแบบ Sketchup และ Internet ให้เกิดประโยชน์,เข้ากับสังคมได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีภาวะความเป็นผู้นำ และมีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการหาประสบการณ์ความรู้ใหม่ๆ,สามารถวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ทางสิ่งเเวดล้อมได้มีความรู้ทางด้านการใช้เครื่องมือห้องเเลป,มีความรู้พื้นฐานทางด้าน การจัดทำเอกสาร ISO 14001 และ EIA,สามารถออกต่างจังหวัด สามารถขับขี่รถยนต์,รถจักรยานยนต์ (มีใบอนุญาติขับขี่ถูกต้องตามกฎหมาย)
ผลงาน ได้แก่
โครงงานการใช้คลื่นอัลตราซาวด์ในการช่วยตกตะกอนสาหร่าย
โครงงานปรับปรุงโครงสร้างระบบบ่อดักไขมันภายในโรงอาหารให้มีประสิทธิภาพ
โครงการจิตอาสาพัฒนาชนบท
โครงการคลินิกสิ่งแวดล้อม
โครงการส่งพนักงานกลับบ้านในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****