ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R028421
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์
  งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พ่อครัว
 
 
เงินเดือนที่ต้องการ : 12,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 37 ปี
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 180 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 100 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : ได้รับการยกเว้น
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : วิทยาลัยดุสิตธานี
วุฒิการศึกษา : ปริญญษตรี
สาขาวิชา : การจัดการครัวและภัตคาร
เกรดเฉลี่ย : 2.28
ปีที่จบการศึกษา : 2461
ระดับการศึกษา : 0
สถานศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
สาขาวิชา :
เกรดเฉลี่ย :
ปีที่จบการศึกษา : 0
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
  ไม่มีประวัติการทำงาน
ประวัติการอบรม
ระยะเวลา : 3 เดือน
สถาบันอบรม : โรงแรม ดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
หลักสูตรการอบรม : เด็กฝึกงาน ในตำแหน่ง ครัว จีน
ระยะเวลา : 3 เดือน
สถาบันอบรม : โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว
หลักสูตรการอบรม : เด็กฝีกงาน่ ในตำแหน่ง ครัว ยุโรป
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : ไม่มี
พาหนะส่วนตัว : ไม่มี
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดี , อ่าน ดี , เขียน ดี
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน พอใช้ , เขียน พอใช้
พิมพ์ดีด  
ไทย : 35 คำ/นาที
อังกฤษ : 35 คำ/นาที
อื่นๆ : ไม่ได้ระบุ
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****