ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R028416
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : สมุทรสาคร
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์
  ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ครูผู้ช่วย
  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
  เจ้าหน้าที่รับจองจั๋ว
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 26 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 153 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 43 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : - - -
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ
เกรดเฉลี่ย : 2.95
ปีที่จบการศึกษา : 2560
ระดับการศึกษา : มัธยมปลาย
สถานศึกษา : โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
วุฒิการศึกษา : สายสามัญ
สาขาวิชา : ศิลป์-คำนวณ
เกรดเฉลี่ย : 3.33
ปีที่จบการศึกษา : 2555
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ว่างงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ กรกฎาคม 2560 จนถึง มีนาคม 2461
บริษัท : บริษัททีพีพลาสติกการพิมพ์
ที่อยู่ : 23/179-83 หมู่ 8 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160
เงินเดือน : 15,000 บาท
ตำแหน่ง : เสมียน
หน้าที่ : ดิฉันทำหน้าที่คอยเช็คสต็อกสินค้า สรุปยอดสินค้าคงเหลือ เพื่อทำเป็นรายงานส่งให้หัวหน้า จัดทำใบเสนอราคา เเละเปิดใบ PO สั่งซื้อวัตถุดิบ ดิฉันได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในส่วนของการตรวจทานเเบบ เเละบล็อกที่จะนำไปพิมพ์ให้ตรงกับออเดอร์ลูกค้า ในด้านงานเอกสาร ดิฉันทำหน้าที่ ติดต่อ เเละประสานงาน ยื่นเอกสารให้กับเเรงงานนำเข้าพม่า (การต่อพาสปอร์ต 90 วัน)
ระยะเวลา : ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2560 จนถึง มีนาคม 2560
บริษัท : โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม
ที่อยู่ : หมู่ที่ 8 ถนนมาลัยแมน บ้านทุ่งกระพังโหม ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
เงินเดือน : 1,000 บาท
ตำแหน่ง : ครูช่วยส่วนตามโรงเรียน
หน้าที่ : ดิฉันทำหน้าที่เป็นครู คอยสอน ให้ความรู้กับเด็ก ซึ่งโรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม มีจำนวนบุคลากร โดยเฉพาะครูไม่เพียงพอ ทางมหาวิทยาลัย จึงจัดโครงการนิสิตอาสาไปสอนหนังสือให้กับเด็กๆ ดิฉันเเปลกใจตรงที่หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอนยังขาดการช่วยเหลืออยู่ เด็กมีหนังสือน้อยมาก เเละเด็กบางส่วนยังขาดความรู้ เนื่องจากขาดครู คอยสอนเเละตำราเรียน ดิฉันทำหน้าที่จัดเตรียมการสอนให้กับน้องๆ สอนเพิ่มในรายวิชาที่น้องๆยังมีพื้นฐานไม่เเน่นมาก
ประวัติการอบรม
ระยะเวลา : มิถุนายน 2558 - กรกฏาคม 2558
สถาบันอบรม : The Language Centre, Faculty of humanities kasetsart
หลักสูตรการอบรม : Intermediate Conversation
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : ไม่มี
พาหนะส่วนตัว : ไม่มี
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด ดี , อ่าน ดี , เขียน ดีมาก
พิมพ์ดีด  
ไทย : 70 คำ/นาที
อังกฤษ : 60 คำ/นาที
อื่นๆ : ในช่วงผิดเทอม ดิฉันมีโอกาสได้ทำงานพาร์ททาม ที่ คิดส์ซาเนีย ทำหน้าที่เป้นเจ้าหน้าที่ประจำฐาน เเสดงบทบาทสมมุติให้เหมือนกับอาชีพที่ได้รับมอบหมาย ดิฉันได้รับมอบหมายเป็นผู้ช่วยสัตวเเพทย์ อธิบายถึงบทบาท หน้าที่ของสัตวเเพทย์ การดูเเลสัตว์เลี้ยงให้กับชาวต่างชาติทั้งไทย เเละชาวต่างประเทศ มีโอกาสได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
นอกจากนี้ ระหว่างช่วงเรียน ดิฉันทำหน้าที่เป็นบรรณารักษ์ คอยช่วยจัดเรียงหนังสือ บริการการยืม-คืนหนังสือของห้องสมุด
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****