ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R028411
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : ช่างคอมฯ/ช่างเทคนิคคอมฯ/Support
  ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ช่างเทคนิค
  ธุรการ
 
เงินเดือนที่ต้องการ : 13,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 22 ปี
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 175 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 65 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : ผ่านการศึกษาวิชาทหาร
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
เกรดเฉลี่ย : 2.86
ปีที่จบการศึกษา : 2560
ระดับการศึกษา : ปวช.
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
เกรดเฉลี่ย : 3.09
ปีที่จบการศึกษา : 2558
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
  ไม่มีประวัติการทำงาน
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถยนต์   รถจักรยานยนต์
พาหนะส่วนตัว : รถจักรยานยนต์
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดี , อ่าน ดี , เขียน ดี
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน พอใช้ , เขียน พอใช้
พิมพ์ดีด  
ไทย : 50 คำ/นาที
อังกฤษ : 50 คำ/นาที
อื่นๆ : เป็นนักศึกษาฝึกงาน อยู่ที่บริษัท มากอตโต จำกัด ในด้านคีย์ข้อมูล เก็บข้อมูล
เป็นนักศึกษาฝึกงาน อยู่ที่ บริษัทเบสแอนดรีม ทำงานในด้านช่างติดตั้งอินเทอร์เนตบ้าน ของAIS
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****