ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R028406
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : บัญชี/การเงิน-การธนาคาร
  เจ้าหน้าที่/พนักงานขาย-การตลาด
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ผู้จัดการ
  หัวหน้า
  พนักงานประจำ
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : อุบลราชธานี
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 24 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 167 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 50 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : - - -
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณทิต
สาขาวิชา : การตลาด
เกรดเฉลี่ย : 3.42
ปีที่จบการศึกษา : 2561
ระดับการศึกษา : มัธยมปลาย
สถานศึกษา : โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
สาขาวิชา : วิทย์ - คณิต
เกรดเฉลี่ย : 3.18
ปีที่จบการศึกษา : 2556
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ว่างงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2560 จนถึง กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท : บริษัท คณานันต์ จำกัด
ที่อยู่ : 95,99 สุขุมวิท ซอย 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
เงินเดือน : 10,000 บาท
ตำแหน่ง : ฝึกงาน
หน้าที่ : ดูแลเรื่องการจัดอีเว้นต่างๆ ติดต่อกับลูกค้า ขายห้องเช่า หรืองานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถจักรยานยนต์
พาหนะส่วนตัว : รถยนต์ รถจักรยานยนต์
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดี , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน พอใช้ , เขียน พอใช้
พิมพ์ดีด  
ไทย : 95 คำ/นาที
อังกฤษ : 90 คำ/นาที
อื่นๆ : ไม่ได้ระบุ
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****