ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R028405
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์
  ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
  เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
  ธุรการ/ประสานงาน
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : สระบุรี
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 27 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 158 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 63 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : - - -
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
เกรดเฉลี่ย : 2.27
ปีที่จบการศึกษา : 2556
ระดับการศึกษา : มัธยมปลาย
สถานศึกษา : โรงเรียนเสาไห้
วุฒิการศึกษา : ม.6
สาขาวิชา : วิทย์-คณิต
เกรดเฉลี่ย : 3.27
ปีที่จบการศึกษา : 2552
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2559 จนถึง เมษายน 2560
บริษัท : โรงเรียนขอนแก่นส่งเสริมอาชีพและภาษา
ที่อยู่ : อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
เงินเดือน : 15,000 บาท
ตำแหน่ง : ครูสอนภาษาเกาหลี
หน้าที่ : -สอนภาษาเกาหลี
-ดูแลความเป็นระเบียบของโรงเรียน
-ทำคำศัพท์ลงสื่อออนไลน์
ระยะเวลา : ตั้งแต่ พฤษภาคม 2559 จนถึง พฤศจิกายน 2559
บริษัท : เนเจอร์ เอ็น เอสเทค
ที่อยู่ : ตึกพญาไท ห้อง 217 พญาไท, ราชเทวี กทม
เงินเดือน : 17,000 บาท
ตำแหน่ง : แอดมิน/ประสานงาน
หน้าที่ : -ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
-แปลภาษาไทย-เกาหลี
-ทำโปสเตอร์สินค้า
-ประสานงานระหว่างนายเกาหลี กับพนักงานคนไทย
-ทำ FDA
-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและบริษัทอื่นๆ
ประวัติการอบรม
ระยะเวลา : 7สัปดาห์
สถาบันอบรม : กรมประมง
หลักสูตรการอบรม : ฝึกงาน
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถยนต์   รถจักรยานยนต์
พาหนะส่วนตัว : -
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน ดี , เขียน พอใช้
เกาหลี : พูด ดี , อ่าน ดี , เขียน ดี
พิมพ์ดีด  
ไทย : 32 คำ/นาที
อังกฤษ : 29 คำ/นาที
อื่นๆ : -คอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office, Photoshop,Ulead,Outlook
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****