ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R028404
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์
 
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ครูภาษาไทย
 
 
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : ราชบุรี
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 25 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 162 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 80 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : - - -
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มรภ.หมู่บ้านจอมบึง
วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา : ภาษาไทย
เกรดเฉลี่ย : 3.49
ปีที่จบการศึกษา : 2461
ระดับการศึกษา : 6
สถานศึกษา : โรงเรียนท่าบ่อ จ.หนองคาย
วุฒิการศึกษา :
สาขาวิชา :
เกรดเฉลี่ย : 3.15
ปีที่จบการศึกษา : 2556
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
  ไม่มีประวัติการทำงาน
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถจักรยานยนต์
พาหนะส่วนตัว : ไม่มี
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดี , อ่าน ดี , เขียน ดี
อังกฤษ : พูด ไม่ได้ระบุ , อ่าน ไม่ได้ระบุ , เขียน ไม่ได้ระบุ
พิมพ์ดีด  
ไทย : 23 คำ/นาที
อังกฤษ : 13 คำ/นาที
อื่นๆ : ไม่ได้ระบุ
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****