ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R028401
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
  ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ
  จัดซื้อ
  Qa
เงินเดือนที่ต้องการ : 10,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : ชลบุรี
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 27 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : สมรส
ส่วนสูง : 167 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 49 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : - - -
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : มัธยมปลาย
สถานศึกษา : โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา
วุฒิการศึกษา : ม.6
สาขาวิชา : วิทย์-คณิต
เกรดเฉลี่ย : 3.50
ปีที่จบการศึกษา : 2553
ระดับการศึกษา : มัธยมต้น
สถานศึกษา : โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา
วุฒิการศึกษา : ม.3
สาขาวิชา : -
เกรดเฉลี่ย : 3.26
ปีที่จบการศึกษา : 2550
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
  ไม่มีประวัติการทำงาน
ประวัติการอบรม
ระยะเวลา : 3เดือน
สถาบันอบรม : โรงเรียนอุบลราชเวชบริบาล
หลักสูตรการอบรม : ผู้ช่วยห้องยาและร้านขายยา
ระยะเวลา : 3เดือน
สถาบันอบรม : โรงเรียนอุบลราชเวชบริบาล
หลักสูตรการอบรม : การดูแลผู้สูงอายุและการดูแลเด็กเล็ก
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : ไม่มี
พาหนะส่วนตัว : รถจักรยานยนต์
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน ดี , เขียน ดี
พิมพ์ดีด  
ไทย : 15 คำ/นาที
อังกฤษ : 10 คำ/นาที
อื่นๆ : ไม่ได้ระบุ
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****