ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R027897
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
  อื่นๆ
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เสมียน
  เสมียน
  จดบันทึกทั่วไป
เงินเดือนที่ต้องการ : 12,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : ปัตตานี
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 22 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 160 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 50 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : อิสลาม
สถานภาพทางการทหาร : ได้รับการยกเว้น
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : มัธยมปลาย
สถานศึกษา : มูลนิธิพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบากงพิทยา
วุฒิการศึกษา : ม.6
สาขาวิชา : สายศิลป์
เกรดเฉลี่ย : 3.1
ปีที่จบการศึกษา : 2557
ระดับการศึกษา : มัธยมปลาย
สถานศึกษา : มูลนิธิพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบากงพิทยา
วุฒิการศึกษา : ม.6
สาขาวิชา : สายศิลป์
เกรดเฉลี่ย : 3.1
ปีที่จบการศึกษา : 2557
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ว่างงาน
  ไม่มีประวัติการทำงาน
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : ไม่มี
พาหนะส่วนตัว : ไม่มี
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน พอใช้ , เขียน พอใช้
มลายู : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
พิมพ์ดีด  
ไทย : 20 คำ/นาที
อังกฤษ : 19 คำ/นาที
อื่นๆ : ไม่มี
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****