ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R027890
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : สงขลา
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า
  งานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพ
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์
 
 
เงินเดือนที่ต้องการ : 13,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 25 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 157 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 59 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : - - -
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : นิเทศศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3.02
ปีที่จบการศึกษา : 2559
ระดับการศึกษา : 0
สถานศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
สาขาวิชา :
เกรดเฉลี่ย :
ปีที่จบการศึกษา : 0
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ว่างงาน
  ไม่มีประวัติการทำงาน
ประวัติการอบรม
ระยะเวลา : 1วัน
สถาบันอบรม : ช่องOne 31
หลักสูตรการอบรม : “นักเขียนบทขั้นเทพจากซิทคอมในดวงใจ” โดย พี่นิก
ระยะเวลา : 1วัน
สถาบันอบรม : TrueVision – BBC World News Future Journ
หลักสูตรการอบรม : “นักข่าวแห่งอนาคต” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : ไม่มี
พาหนะส่วนตัว : -
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด ดี , อ่าน ดี , เขียน พอใช้
เกาหลี : พูด พอใช้ , อ่าน พอใช้ , เขียน พอใช้
พิมพ์ดีด  
ไทย : 4 คำ/นาที
อังกฤษ : 10 คำ/นาที
อื่นๆ : - ผลงานโฆษณา จากการเข้าร่วมประกวดโครงการน้ำจิ้มสุรีย์ ภายใต้หัวข้อ “ถึงจะเป็นแค่น้ำจิ้ม แต่คุณค่าไม่ใช่แค่น้ำจิ้มๆ” เข้ารอคัดเลือก ในปี 2558
- ผลงานหนังสั้น เรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าความดี จากการเข้าร่วมประกวดโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่5 ภายใต้หัวข้อ “รวมพลัง
จงรักภักดี สามัคคีปกป้องสถาบันของชาติ”
- ผลงานสื่ออินโฟกราฟฟิก จากการเข้าร่วมประกวดโครงการของ สกว. ภายใต้หัวข้อ ตอน กินเป็น
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****