ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R027888
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
  ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ฝ่ายบุคคล
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  งานธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : ภาคใต้
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 26 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 165 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 55 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : อิสลาม
สถานภาพทางการทหาร : ได้รับการยกเว้น
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย : 2.55
ปีที่จบการศึกษา : 2558
ระดับการศึกษา : ปวช.
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจ
สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย : 3.25
ปีที่จบการศึกษา : 2553
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ว่างงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ มกราคม 2556 จนถึง สิงหาคม 2559
บริษัท : เอ็มยูเอ็ม แอสเซท จำกัด
ที่อยู่ : โลตัสสะเดา
เงินเดือน : 18,000 บาท
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน
หน้าที่ : บริการลูกค้า ดูแลเอกสาร บริหารจัดการภายในร้าน
รับสมัครพนักงาน,ฝึกอบรม,ควบคุมอัตราการจ้าง
ดูแลเรื่อง สวัสดิการและประกันสังคมของพนักงาน
ดูแลยอดขาย,บริการลูกค้า ,ความสะอาดภายในร้าน
ดูแลเรื่อง Audit และ คุณภาพของสินค้าให้ไดเมาตรฐาน
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถจักรยานยนต์
พาหนะส่วนตัว : รถจักรยานยนต์
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด ดี , อ่าน ดี , เขียน ดี
มาเลย์ : พูด ดี , อ่าน ดี , เขียน ดี
พิมพ์ดีด  
ไทย : 60 คำ/นาที
อังกฤษ : 60 คำ/นาที
อื่นๆ : ไม่ได้ระบุ
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****