ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R027886
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์
  ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ครู
  บรรณาธิการ
  นักข่าว
เงินเดือนที่ต้องการ : 14,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 24 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 150 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 44 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : ได้รับการยกเว้น
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา : ภาษาไทยและการสื่อสาร
เกรดเฉลี่ย : 2.43
ปีที่จบการศึกษา : 2559
ระดับการศึกษา : มัธยมปลาย
สถานศึกษา : โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม
วุฒิการศึกษา : มอปลาย
สาขาวิชา : วิทย์ - คณิต
เกรดเฉลี่ย : 2.92
ปีที่จบการศึกษา : 2556
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ว่างงาน
  ไม่มีประวัติการทำงาน
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถจักรยานยนต์
พาหนะส่วนตัว : ไม่มี
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดี , อ่าน ดี , เขียน ดี
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน พอใช้ , เขียน พอใช้
พิมพ์ดีด  
ไทย : 45 คำ/นาที
อังกฤษ : 30 คำ/นาที
อื่นๆ : ร้องเพลง เล่นกีฬา เช่น วอลเลย์บอล เป็นต้น
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****