ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R027884
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : สมุทรสาคร
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
  โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
ตำแหน่งงานที่สนใจ : คียข้ิอมูล
  ด้านเอกสาร
  ด้านคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ : 9,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : สมุทรสาคร
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 26 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : สมรส
ส่วนสูง : 153 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 46 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : - - -
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : มัธยมต้น
สถานศึกษา : โรงเรียนวัดนางสาว
วุฒิการศึกษา : ม.3
สาขาวิชา : -
เกรดเฉลี่ย : 2.8
ปีที่จบการศึกษา : 2550
ระดับการศึกษา : ปวช.
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพรชเกษม
วุฒิการศึกษา : ปวช.
สาขาวิชา : การตลาด
เกรดเฉลี่ย : 3.0
ปีที่จบการศึกษา : 2560
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
  ไม่มีประวัติการทำงาน
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : ไม่มี
พาหนะส่วนตัว : รถจักรยานยนต์
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดี , อ่าน ดี , เขียน ดี
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน พอใช้ , เขียน พอใช้
พิมพ์ดีด  
ไทย : 16 คำ/นาที
อังกฤษ : 15 คำ/นาที
อื่นๆ : สามารถใช้ Microsoft office ได้ Word , Excel
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****