ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R027882
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯ
  โฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ช่างอาคาร
  ช่างยนต์
  ช่างซ่อมบำรุง
เงินเดือนที่ต้องการ : 12,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 25 ปี
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 170 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 83 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : ได้รับการยกเว้น
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถานศึกษา : โรงเรียนช่างฝีมือปัญจวิทยา
วุฒิการศึกษา : ปวส.
สาขาวิชา : ช่างยนต์
เกรดเฉลี่ย : 2.63
ปีที่จบการศึกษา : 2557
ระดับการศึกษา : 0
สถานศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
สาขาวิชา :
เกรดเฉลี่ย :
ปีที่จบการศึกษา : 0
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2559 จนถึง ปัจจุบัน
บริษัท : ไทยไลอ้อนเมนทารี
ที่อยู่ : สนามบินดอนเมือง
เงินเดือน : 17,000 บาท
ตำแหน่ง : ขนถ่ายสัมภาระข้างเครื่อง
หน้าที่ : นำกระเป๋าผู้โดยสารขึ้นเครื่อง
ระยะเวลา : ตั้งแต่ เมษายน 2557 จนถึง กุมภาพันธ์ 2559
บริษัท : อุตสาหกรรมพรมไทย
ที่อยู่ : ลำลูกกา
เงินเดือน : 10,000 บาท
ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค
หน้าที่ : ดูแลซ่อมบำรุง ไฟฟ้า ประปา พื้นฐานทั่วไป
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถจักรยานยนต์
พาหนะส่วนตัว : มอเตอร์ไซค์
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน พอใช้ , เขียน พอใช้
พิมพ์ดีด  
ไทย : 27 คำ/นาที
อังกฤษ : 25 คำ/นาที
อื่นๆ : ไม่ได้ระบุ
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****