ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R027881
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
  บัญชี/การเงิน-การธนาคาร
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ
  การเงิน
 
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 32 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 156 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 43 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : - - -
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
วุฒิการศึกษา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย : 2.60
ปีที่จบการศึกษา : 2556
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก
วุฒิการศึกษา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชา : เทคโนโลยีสำนักงาน
เกรดเฉลี่ย : 3.65
ปีที่จบการศึกษา : 2553
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ว่างงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ กันยายน 2547 จนถึง มีนาคม 2551
บริษัท : โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
ที่อยู่ : 90 ถ.ศรีราชานคร3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
เงินเดือน : 7,000 บาท
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล
หน้าที่ : ดูแลผู้ป่วยในที่เข้าพักรักษา และช่วยงานพยาบาล
ระยะเวลา : ตั้งแต่ ธันวาคม 2552 จนถึง มิถุนายน 2560
บริษัท : วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก
ที่อยู่ : ข4-196/6 ต.นครนายก อ.เมือง จ.นครนายก
เงินเดือน : 16,000 บาท
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
หน้าที่ : ดูแลงานเอกสารรับส่งภายนอกและภายใน จัดเรียงเอกสาร พิมพ์หนังสือต่างๆ ติดต่อประสานงานฝ่ายต่างๆทั้งภายในและภายนอก ดูแลด้านรายรับ รายจ่าย ต้อนรับผู้ที่เข้ามาติดต่องาน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ประวัติการอบรม
ระยะเวลา : 6 เดือน
สถาบันอบรม : โรงเรียนรามบริรักษ์
หลักสูตรการอบรม : การดูแลผู้สูงอายุและการดูแลเด็กเล็ก
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : ไม่มี
พาหนะส่วนตัว : ไม่มี
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน พอใช้ , เขียน พอใช้
พิมพ์ดีด  
ไทย : 35 คำ/นาที
อังกฤษ : 37 คำ/นาที
อื่นๆ : ไม่ได้ระบุ
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****