ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R027878
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : เจ้าหน้าที่/พนักงานขาย-การตลาด
  งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานประจำ
 
 
เงินเดือนที่ต้องการ : 10,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : สมุทรปราการ
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 26 ปี
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 165 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 79 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : - - -
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปวช.
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
วุฒิการศึกษา : ปวช
สาขาวิชา : การเลขานุการ
เกรดเฉลี่ย : 2.33
ปีที่จบการศึกษา : 2554
ระดับการศึกษา : 0
สถานศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
สาขาวิชา :
เกรดเฉลี่ย :
ปีที่จบการศึกษา : 0
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ มกราคม 2555 จนถึง ตุลาคม 2560
บริษัท : ซี.พีออลล์ จำกัดมหาชน
ที่อยู่ : 121/2/ม.1 ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจตร 66160
เงินเดือน : 11,000 บาท
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการ
หน้าที่ : -รับงานจากผู้จัดการมากระจายงานให้น้องผลัดทราบและปฏิบัติงาน
-รับของทางคลังมาส่ง
-ดูแลสภาพร้าน,แก้ไขปัญหาของเหตุการณ์วันนั้นให้ได้
-ปิดผลัดและส่งงานให้กับอื่นต่อไป
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : ไม่มี
พาหนะส่วนตัว : ไม่มี
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน พอใช้ , เขียน พอใช้
พิมพ์ดีด  
ไทย : 4 คำ/นาที
อังกฤษ : 6 คำ/นาที
อื่นๆ : ไม่ได้ระบุ
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****