ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R027876
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : แพทย์/พยาบาล/เภสัช
  สุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนส
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ผู้ช่วยเภสัช
  พนุกงานขาย
  ผู้ช่วยตามคลีนิค
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : สมุทรปราการ
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 28 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 160 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 57 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : - - -
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยปทุมธานี
วุฒิการศึกษา : สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา : สาธารณสุขศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.63
ปีที่จบการศึกษา : 2552
ระดับการศึกษา : 6
สถานศึกษา : โรงเรียนพิปูนสุงฆรักษ์ประชาอุทิศ
วุฒิการศึกษา :
สาขาวิชา : วิทย์-คณิต
เกรดเฉลี่ย : 2.82
ปีที่จบการศึกษา : 2551
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ว่างงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ สิงหาคม 2557 จนถึง พฤศจิกายน 2558
บริษัท : ท็อปเจริญ
ที่อยู่ : 14 คลองจั่น บางกะปิ
เงินเดือน : 12,000 บาท
ตำแหน่ง : พนักงานขาย
หน้าที่ : พนักงานขายหน่าร้าน ตรวจวัดค่าสายตา แนะนำสินค้า บริการหลังการขาย
ประวัติการอบรม
ระยะเวลา : 7วัน
สถาบันอบรม : ศูนย์ฝึกอบรมของบริษัท
หลักสูตรการอบรม : การขายสินค้า การวัดสายตา ความรู้เบื้องต้นของสายตา
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : ไม่มี
พาหนะส่วนตัว : ไม่มี
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดี , อ่าน ดี , เขียน ดี
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน พอใช้ , เขียน ดี
พิมพ์ดีด  
ไทย : 30 คำ/นาที
อังกฤษ : 20 คำ/นาที
อื่นๆ : ไม่ได้ระบุ
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****