ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R027870
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
 
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ
 
 
เงินเดือนที่ต้องการ : 14,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 24 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 158 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 53 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : ได้รับการยกเว้น
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถานศึกษา : เทคโนโลยีพาณิชยการราชพฤกษ์
วุฒิการศึกษา : ปวส
สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย : 3.22
ปีที่จบการศึกษา : 2558
ระดับการศึกษา : มัธยมปลาย
สถานศึกษา : เมืองบัววิทยา
วุฒิการศึกษา : ม.6
สาขาวิชา : วิทย์-คณิต
เกรดเฉลี่ย : 2.88
ปีที่จบการศึกษา : 2556
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ว่างงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ พฤษภาคม 2558 จนถึง พฤษภาคม 2559
บริษัท : จิวเวอร์รี่
ที่อยู่ : ชลบุรี
เงินเดือน : 12,000 บาท
ตำแหน่ง : ธุรการ
หน้าที่ : ประสานงาน คีย์ข้อมูล วางบิลช่าง
ระยะเวลา : ตั้งแต่ มิถุนายน 2559 จนถึง ตุลาคม 2560
บริษัท : โซเฟียคอลเล็คชั่น
ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน : 10,000 บาท
ตำแหน่ง : พนักงานขาย
หน้าที่ : ขายสินค้า ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน ทำบิล เช็คสต็อกประจำเดือน
ประวัติการอบรม
ระยะเวลา : 15 วัน
สถาบันอบรม : บริษัททรูทัช
หลักสูตรการอบรม : Call Center
ระยะเวลา : 10 วัน
สถาบันอบรม : วัดบวรวิหาร
หลักสูตรการอบรม : คุณธรรม จริยธรรม
ระยะเวลา : 15 วัน
สถาบันอบรม : เมืองบัววิทยา
หลักสูตรการอบรม : คณสภานักเรียน
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : ไม่มี
พาหนะส่วนตัว : ไม่มี
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน พอใช้ , เขียน พอใช้
พิมพ์ดีด  
ไทย : 40 คำ/นาที
อังกฤษ : 25 คำ/นาที
อื่นๆ : ไม่ได้ระบุ
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****